Venäjän tuontikiellosta kärsineet kalanjalostajat voivat hakea valtiontukea 31.3. mennessä

Venäjän kalantuontikielto on aiheuttanut taloudellisia menetyksiä silakan ja kilohailin jalostusyrityksille sekä ammattikalastajille. Hallitus on varannut 600 000 euroa tukirahaa kiellosta kärsineille yrittäjille. Tukirahaa voi hakea Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 31.3.2015 klo 16.15 mennessä.

Euroopan komissio arvioi tukea parhaillaan. Ennen komission hyväksyntää tukia ei voida myöntää. Maa- ja metsätalousministeriö ja Varsinais-Suomen ELY-keskus päättivät kuitenkin käynnistää haun jo nyt, jotta tuen myöntämistä ja maksamista voitaisiin jouduttaa. Venäjä asetti kalantuontikiellon 7.8.2014