Vapaa-ajankalastajien syyskokous vaatii kuhankalastuksen järkevää alueellista säätelyä sekä taimenelle korkeampaa alamittaa luontaisilla taimenvesillä

Monet kalastusalueet ovat sisävesillä asettaneet kuhalle tutkijoiden suosittaman ja kestävän käytön mukaisen, vähintään 45 senttimetrin alamitan. Ensi vuoden alusta nämä päätökset kumoutuvat uuden kalastusasetuksen tullessa voimaan ja käyttöön tulee kuhakantojen vahvistamisen ja kestävän käytön kannalta riittämätön 42 senttimetrin alamitta. Päätoimisille kaupallisille kalastajille alamitta pudotetaan vieläkin alhaisemmaksi, 40 senttimetriin.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) syyskokous vaatii, että alueellinen kalatalousviranomainen (ELY -keskus) ryhtyy välittömästi toimiin niiden alueellisten alamittapäätösten pysyttämiseksi, jotka ylittävät asetuksen mukaisen alamitan. ELY -keskusten tulee kalastuslain 57 §:n antamalla valtuudella pitää voimassa nämä kestävän käytön mukaiset alueelliset alamitat voimassa ensi vuoden alusta lähtien.

Uusi kalastusasetus alentaa ensi vuoden alusta istutetun taimenen alamitan nykyisestä 60 senttimetristä 50 senttimetriin. Useimmissa tapauksissa istutukset tehdään vesiin, jotka ovat asetuksella 64 N leveyspiirin alapuolella rauhoitetun villin taimenen elinalueita. Istutettuun taimeneen kohdistettu kalastus näissä vesissä heikentää rauhoitetun villin taimenen mahdollisuutta päästä lisääntymään. Erityisesti verkkokalastuksessa saatuja rauhoitettuja villejä taimenia voidaan vain harvoin vapauttaa elinvoimaisina takaisin veteen. Tämä on vastoin uuden kalastuslain keskeistä tavoitetta, siirtymistä istutuskeskeisestä kalakantojen hoidosta luontaisesti lisääntyviin kalakantoihin.
SVK:n syyskokous vaatii, että alueellinen kalastusviranomainen uuden kalastusasetuksen 2 §:n antamalla valtuudella ryhtyy vuoden 2016 aikana toimiin, joilla istutetun taimenen alin pyyntimitta nostetaan 60 senttimetriin luontaisesti lisääntyvän taimenen esiintymisalueilla.

Syyskokous valitsi SVK:n uudeksi puheenjohtajaksi kansanedustaja Kai Mykkäsen Espoosta. Varapuheenjohtajiksi valittiin kansanedustajat Reijo Hongisto Vimpelistä ja Ville Skinnari Lahdesta sekä poliittinen sihteeri Timo Juurikkala Vantaalta ja teologian maisteri Simo Rundgren Kolarista.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin taloussihteeri Stina Koivisto Lohjalta.

Syyskokous palkitsi vuoden kalastusseurana Sodankylän Perhokalastajat.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kunniamerkin syyskokouksessa saivat Erkki Pulliainen, Kari Rajamäki, Hannu Lehtonen, Markku Markkula ja Jouko Ojanperä sekä kultaisen ansiomerkin Tuija Brax.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön syyskokous pidettiin 28.11.2015 Helsingissä.