TTS Työtehoseura mukana kehittämässä uutta suuntaa elinkeinokalataloudelle

elinkeinokalatalous

Työtehoseura toteuttaa yhdessä Suomen Ammattikalastajaliitto ry SAKL:n ja Suomen Kalankasvattajaliiton kanssa elinkeinokalatalouden kehittämisohjelman (2016-2018), joka kohdistuu kaupalliseen kalastukseen ja kalanviljelyyn. Tavoitteena on edistää elinkeinokalataloudessa toimivien ammatinharjoittajien ja yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvulähtöistä ajattelua. Kehittämisohjelmaa rahoitetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 tutkimus- ja kehittämisohjelmasta. Mukana on seitsemän kalanviljelijää ja viisi ammattikalastajaa.

Kehittämisohjelmassa on tähän mennessä toteutettu käytännönläheinen valmennusohjelma (13 valmennuspäivää), jonka tavoitteena on ollut innostaa ja sitouttaa valmennettavia kasvulähtöiseen ajatteluun, oman yrityksen kannattavuuden ja tuottavuuden parantamiseen sekä yritystoiminnan ammattimaiseen johtamiseen. Valmennuspäivien sisällöt ovat liittyneet mm. johtamis- ja esimiestaitoihin, hinnoitteluun ja kannattavuuteen, tuotannon arvonnousuun, yrittäjä- ja yrittäjyysriskeihin, verosuunnitteluun ja yritysjärjestelyihin, myyntiin, markkinointiin sekä sähköiseen kaupankäyntiin. Valmennettavat suorittavat valmennusohjelman aikana joko yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tai yrittäjän ammattitutkinnon.

Kehittämisohjelman puitteissa mukana oleviin yrityksiin on tehty kaksi sparrauskäyntiä yrityksen taloudelliseen tilaan liittyen. Ensimmäisellä kerralla talousmentori on yhdessä valmennettavan kanssa tehnyt yrityksen nykytila-arvion olemassa olevaa taloudellista tietoa ja raportointia hyödyntäen. Lisäksi valmennettavalle on annettu yrityksen omista intresseistä lähtöisin olevan oman talouden kehittämistehtävä. Jälkimmäisellä käynnillä valmennettava ja mentori ovat yhdessä arvioineet sen toteuttamiskelpoisuutta ja onnistumista.

Työtehoseuran työntutkijat ovat tutkineet kalastajien ja kalankasvattajien työajankäyttöä, työn kuormittavuutta ja työturvallisuutta yrityskohtaisesti. Valmennettaville on luovutettu raportti oman yrityksen keskeisistä kehittämiskohteista ja niitä on jälkimmäisellä käyntikerralla käyty läpi yhdessä valmennettavan ja yrityksen henkilöstön kanssa. Kalastajien ja kalanviljelijöiden työpaikoilla tehdyn työntutkimuksen perusteella Työtehoseura rakentaa työkalupakin, joka sisältää työkuormituksen ja -turvallisuuden kehittämisen välineitä ammattilaisten käyttöön.

Saatujen tulosten perusteella TTS Työtehoseura on päättänyt kehittää välineen työajan mobiiliseurantaan. Yrityksille luodaan helppokäyttöinen väline kerätä tietoa työajan käytöstä tuottavuuden kehittämiseksi. Mobiilityönajanseuranta tarjoaa kehittämisohjelmaan osallistuvien kalastajien ja kalankasvattajien käyttöön sovelluksen, joka on ladattavissa älypuhelimeen. Sovellus tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden seurata työajan käyttöään helposti ”nappia painamalla” – valitsemalla sovelluksen seurantavalikosta sen työn, jota kulloinkin tekee. Mobiiliseuranta auttaa selvittämään, mihin työaika kuluu ja kuinka paljon työajasta kuluu esimerkiksi keskeytyksiin ja häiriöihin. Mitä paremmin työ pystytään kohdistamaan tuotetta tai palvelua jalostavaan työhön, sen parempi on työn tuottavuus.