Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö: Kalastusasetuksessa pientä iloa, mutta alamitat taimenelle ja kuhalle liian pieniä

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) pitää myönteisenä, että uusi, valtioneuvoston tänään hyväksymä kalastusasetus vahvistaa uhanalaisten kalalajien ja -kantojen suojelua. Luonnonvarainen järvilohi rauhoitetaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä ja luonnonvarainen taimen sisävesissä Oulujärven (64 N) eteläpuolisissa vesissä ja koko merialueella.
Silti uusi kalastusasetus on pettymys erityisesti sen taimenta ja kuhaa koskevilta osilta. Sen määräykset ovat ristiriidassa uudistuneen kalastuslain kestävän kalastuksen periaatteiden kanssa, erityisesti mitä tulee uhanalaisten taimenkantojen suojeluun sekä taimen- ja kuhakantojen luontaisen lisääntymisen parantamiseen.

“Asetus heikentää erittäin uhanalaisten villien taimenkantojen suojelua määräämällä istutetulle taimenelle alhaisemman alamitan (50 cm) kuin luonnonvaraiselle taimenelle. Villit kalat uivat samoissa vesissä kuin istutetutkin ja istukkaiden pyyntiin viritetty tiheäsilmäisempi verkko tappaa entistä suuremman osan rauhoitetuista luonnontaimenista”, sanoo SVK:n toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä.
Hänen mielestään taimenelle riittää yksi alamitta, jonka tulee olla vähintään asetuksessa luonnontaimenelle määrätty 60 senttimetriä.
”Alamitan tarkoituksena on ohjata kalastusta. Taimenen kahden alamitan järjestelmä samassa vedessä ei toimi.”
Pettymystä taimenen osalta lisää se, että aikaisemmista esityksistä poiketen taimenen rauhoitusaluetta pienennettiin puolella. Äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kannalta tämä saattaa olla kohtalokasta, sillä meritaimenet nousevat kudulle sisävesiin, jossa niiden kalastus Oulun läänissä on sallittua.

Kuhan alamitan nostaminen 42 senttiin on parannus erityisesti merialueilla. Se ei kuitenkaan poista kuhankalastuksen pääongelmaa eli kuhan pyytämistä liian pienenä, varsinkin kun ammattikalastukselle määrättiin vieläkin alhaisempi 40 senttimetrin alamitta Saaristomerellä ja Pohjanlahdella. Alhainen alamitta estää nopeakasvuisten kuhien lisääntymisen ja kuhakantojen vahvistumisen.
Kuhan alhainen alamitta on vapaa-ajankalastajien mielestä käsittämätön kahdestakin syystä:
1) Ruotsissa kokemukset 45 sentin alamitasta ovat erinomaisia ja Suomenkin sisävesillä käytetään jo yleisesti samaa alamittaa.
2) Tuoreen tutkimuksen mukaan Saaristomerellä kuhan alhainen alamitta yhdessä kovan kalastuspaineen kanssa johti kasvun hidastumiseen. Korkeampi alamitta antaisi paremmat saaliit niin ammatti- kuin vapaa-ajankalastajillekin.

“Tämä ei oikein tunnu kalastuslain edellyttämältä tietoon perustuvalta kalastuksen säätelyltä. Vapaa-ajankalastajat odottivat innolla uuden kalastuslain kestävän käytön periaatteiden toteuttamista kalastusasetuksella. Pieniä ilonpilkahduksia löytyy, mutta olemme silti lievästi sanottuna pettyneitä”, sanoo toiminnanjohtaja Mäkelä.