Salakalastuksen hintalappu jatkossa jopa 7000 euroa

aarimmaisen-uhanalaisen-saimaan-jarvilohen-kudulle-nousevan-naaraan-arvoksi-on-arvioitu-yli-7000-euroa.-kuva-tapio-gustafsson-kalatalouden-keskusliitto

Äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen kudulle nousevan naaraan arvoksi on arvioitu yli 7000 euroa. Kuva Tapio Gustafsson, Kalatalouden Keskusliitto

Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöineen vuosia ajama kalastuslain muutos on nyt toteutumassa. Uhanalaisten kalalajien salakalastajat joutuvat jatkossa maksamaan tuntuvia korvauksia.

Eduskunta hyväksyi tänään kalastuslain muutoksen, jonka mukaan uhanalaisen kalan saaliiksi ottanut joutuu korvaamaan valtiolle kalan arvon. Yhteiskunnan panostukset uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseen ja säilyttämiseen ovat merkittävät. Nämä yhteen laskettuna yhden järvilohiemon hinta voi olla jopa yli 7000 euroa.

Kalastuksenvalvojat ovat pitkään olleet turhautuneita, kun uhanalaisten kalalajien, kuten Saimaan järvilohen kalastamisesta kiinni saadut ovat jääneet lähestulkoon rankaisematta. ”Tämä on todella hyvä asia äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen pelastamistyössä”, toteaa Päivi Kiiskinen Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskuksesta. Viime viikolla julkaistun tuoreen uhanalaisuusarvion mukaan monet vaelluskalalajimme ovat edelleen äärimmäisen tai erittäin uhanalaiset.

Rauhoitetuille eläimille ja riistalajeille on jo kauan ollut olemassa ohjeelliset arvot, joita sovelletaan luonnonsuojelu- ja metsästysrikoksissa. Kaloilta arvot ovat puuttuneet. Uhanalaisiin kalakantoihin kohdistuu tahallista, joskus laajamittaistakin salakalastusta, jonka osalta rangaistuskäytäntö on ollut selvästi puutteellista. Ohjeellisista arvoista säätäminen tulee helpottamaan oikeuslaitoksen työtä, jolloin rangaistuksia on helpompi määrätä, arvioi lakimies Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitosta.