Ravustuskausi alkaa 21.7.2013

Rapukausi käynnistyy 21.7.2013 klo 12 ja jatkuu lokakuun loppuun saakka. Ravustajan tulee maksaa kalastuksenhoitomaksu  (22 €/vuosi tai 7 €/viikko) ja hankkia pyynnille vesialueen omistajan lupa. Alle 18-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua.

Kesä on ollut ravun kasvun kannalta suotuisa ja saalista voi tulla jo ravustuskauden alussa. Jokiravun vuotuinen saalismäärä Pohjois-Savossa on noin 300 000 rapua.

Pohjois-Savossa yhä vahvoja jokirapukantoja

Maakunnassa on edelleen elinvoimaisia jokirapukantoja, vaikka koko Suomessa laji on ollut vähenemässä. Vahvimmat jokirapukannat painottuvat Ylä-Savoon. Jokirapua tavataan myös monella suuremmalla järvellä, vaikka alueelle tyypilliset ja runsaat pienvesistöt ovat sen parhainta elinympäristöä.

Keskeinen syy jokirapukantojen säilymiseen on ollut aktiivinen siirtoistutustoiminta ja pidättäytyminen täplärapuistutuksista, jonka erittäin ärhäkkä ruttotyyppi on suurin uhka jokiravulle. Täplärapu katsotaan myös tälle alueelle niin sanotuksi vieraslajiksi, eikä sen istuttamiseen täten myönnetä lupia. Täplärapua esiintyy maakunnan eteläosissa, mutta itsestään se on levinnyt hyvin hitaasti.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalouspäällikkö Timo Takkunen korostaa, että vaikka jokirapujen siirtoistutus on suositeltavaa, tarvitaan siihen aina lupa.  –Luvantarve koskee myös kaikkia siirtoistutuksia, niitäkin, kun halutaan levittää ylimääräiset ravut muuhun kuin pyyntivesistöön. Luvan hakeminen on paitsi pakollista myös tärkeää siksi, että siten pyritään minimoimaan raputautien leviäminen. Istukkaiden tautivapaus tulisikin aina varmistaa, Takkunen kertoo. Lupa ravunistutuksiin haetaan ELY-keskuksesta.