Rauhallinen rapukauden alku luvassa tänä kesänä

jokirapu vedessä

Viileä ja sateinen kesä lupailee ainakin rauhallista rapukesän aloitusta. Pyyntikauden alku näyttäisi alkavan hiljaisena, mutta rapusaalis voi parantua kauden loppua kohden, mikäli kelit paranevat. Viileän sään vuoksi ei tänä kesänä ole tavattu vielä yhtään rapuruttotapausta. Ravustus alkaa tiistaina 21.7. klo 12.

Rapukauden alku on luultavasti hiljainen kesän kylmyyden ja sateisuuden vuoksi. Rapukauden edetessä saaliit voivat kuitenkin kasvaa. Poikasten kuoriutuminen ja rapujen kuorenvaihdot ovat myöhässä eikä pintavesien lämpeneminen viimeisen viikon aikana ehdi korjata tilannetta. Osassa rapuvesiä voi kesän ensimmäinen kuorenvaihto osua pahimmillaan ravustuskauden alkuun. Ravustuskauden alusta ja mahdollisesti jopa koko kaudesta on tulossa mielenkiintoinen.

Vuotuiseen täplärapusaaliiseen vaikuttaa sään lisäksi täpläravun herkkyys kannanvaihtelulle. Jokirapusaalis puolestaan on kohtalaisen vakaa vuodesta toiseen – saaliin määrään vaikuttaa lähinnä rapuruton vuoksi menetetty saalis. Jokirapusaalista lisää innostus jokiravun istuttamiseen, joten uusia pyydettäviä jokirapukantoja syntyy jatkuvasti.

Rapukauppa käy perinteisen vilkkaana, joten rapusaaliin kauppaamiseen kannattaa panostaa. Mökkiläisten oma ravustus tosin syö osan rapumarkkinoista, mutta on myös omiaan elvyttämään rapukulttuuria ja rapujuhlia.

Rapuruton kanssa on oltava erityisen tarkkana

Rapuruton uhka tekee sekä ravustuksesta että rapukantojen hoidosta aiempaa tarkempaa, mielenkiintoisempaa ja vaativampaa. Jokaisen ravustajan vastuu korostuu entisestään ja vesistöstä toiseen liikkuvan on huolehdittava kalastus- ja ravustusvälineiden huolellisesta puhdistamisesta. Rapurutto on tuhoisan haitallinen sekä jokirapu- että täplärapukannoille.

Kaikkien 18–64-vuotiaiden ravustajien tulee maksaa valtion kalastuksenhoitomaksu. Kaikkien ravustajien tulee lisäksi hankkia vesialueen omistajan, kuten kalastuskunnan tai osakaskunnan, myymä lupa. Tämän luvan hinta vaihtelee.

Lisätietoa:
www.rapukamu.fi
www.ahven.net