Rapala tukee vapaaehtoista kalavesien kunnostusta – RAPALA RAHASTO JAKOI AVUSTUKSIA ENEMMÄN KUIN LUPASI

logo

Rapala VMC Oyj:n ja Normark Suomi Oy:n yhdessä muutama vuosi sitten perustama Rapala Rahasto on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä kalavesien hoitoon perustuvan vapaaehtoistoiminnan ja kalastontutkimuksen sekä lasten ja nuorten kalastusharrastuksen tukemisen rahoituslähteenä.

Maassamme on hämmästyttävän runsas joukko erilaisia yhteisöjä ja yksittäisiä puuhamiehiä ja -naisia, jotka toimivat paikallistasolla innostavina esimerkkeinä tavoittelemassa kestävää kehitystä kalavesiemme ja kalastomme paremman tulevaisuuden puolesta.

Tällaisina taloudellisesti epävakaina aikoina pienenkin rahoituksen saaminen hankkeiden aloittamiseksi on ollut hankalaa ja liian usein jopa mahdotonta, vaikka hyviä kunnostus- ja tutkimuskohteita riittää kaikkialla Suomessa.

Siksi Rapala Rahasto päätti tänä vuonna tukea useampaa hakijatahoa kuin alun perin lupasi, sillä 500 euron raha-avustuksen sai 16 hakijaa luvatun kymmenen sijasta. Avustusten saajien joukossa on niin kalavesistään mallikkaasti huolehtivia osakaskuntia, kalastusalueita kuten esimerkiksi äärimmäisen uhanalaisen saimaannieriän pelastamisen puolesta toimiva Kuolimon kalastusalue, kalastusseuroja, maakunnallisia ja paikallisia suojeluyhdistyksiä ja talkooporukoita sekä alan tutkimuksia ja opinnäytteitä tekeviä henkilöitä.

Lisäksi tuntuvammat, useamman tuhannen euron avustukset ohjattiin kolmelle taholle: Auttin kalatiehankkeelle, Lohijokitiimille ja Pro Puruvesi ry:lle, joiden toiminta katsottiin erityisen ansiokkaaksi ja tukemisen arvoiseksi.

“Saamastamme palautteesta päätellen pienetkin raha-avustukset ovat olleet valtavan tärkeitä hankkeiden eteenpäin viemisiksi ja esimerkiksi talkoiden toteuttamiseksi. Suurin kiitos kuuluu kuitenkin aina niille sadoille ja tuhansillekin vapaaehtoisille, jotka ponnistelevat kalavesiemme paremman tulevaisuuden hyväksi”, toteaa rahaston puheenjohtaja Lars Ollberg Rapala VMC Oyj:stä.

Raha-avustusten lisäksi Rapala Rahasto jakaa jälleen tavaralahjoituksina kalastustarvikkeita muun muassa usealle kalastusseuralle lähinnä lasten ja nuorten houkuttelemiseksi kalastusharrastuksen pariin erilaisissa tilaisuuksissa sekä eräille yläkouluille opetussuunnitelmaan kuuluvien, oppilaiden keskuudessa suurta suosiota saavuttaneiden kalastuskurssien toteuttamiseksi.

Rapala Rahaston tarkoituksena on järjestää jälleen ensi vuonna avoin avustusten hakumenettely, josta tiedotetaan alan järjestöjen ja median kautta. Avustushakemuksia voi lähettää esimerkiksi sähköpostilla rahasto@rapala.fi tai netin kautta www.rahasto.rapala.fi.

RAPALA RAHASTON AVUSTUSKOHTEET 2015

Auttin kalaveden osakaskunta, Rovaniemi, Auttin kauneuspadon kalatien rakentamiseen

Lohijokitiimi ry, Keminmaa, Kemi-Ounasjoen lohien ylisiirtohankkeille

Pro Puruvesi ry, Puruveden vesistön puhtauden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Gammelbackan kartanoyhdistys, Porvoo, Gammelbackan puron jatkokunnostukseen

Haapasalo Timo, Itä-Suomen yliopisto Joensuu, pro gradu -tutkielmaan virkistyskalastuksesta Lieksanjoella

Iisalmen Pilkkijät ry, Iisalmi, lasten ja nuorten kalastusharrastustoiminnan tukemiseen

Kaukialan osakaskunta; Jämsä, Nytkymenjoen virtavesialueiden kunnostukseen

Korpisalmi 5. osakaskunta, Kuhmo, koskitalkkarin palkkaamiseen

Kuhmon kalastusalue, varusteiden hankintaan pitkäaikaistyöttömille virtavesien kunnostuksiin

Kuolimon kalastusalue, emokalapyynnin jatkotoimiin nieriän pelastamiseksi Kuolimojärvellä

Kymijoen Villi Lohi- ja Taimen ja Kotkan Perhokalastajat ry, Kotka, Kymijoen Korkeakosken pilottisoraistukseen

Lakka Teemu, iktyonomi, Vääksy, pienien jokien ja purojen lämpötilaseurantaan Päijät-Hämeen alueella

Näsijärven lohikalayhdistys, Tampere, purotalkoisiin ja kunnostustarvikkeiden hankkimiseen

Paimionjoki-yhdistys ry, Somero, kunnostustalkoisiin Paimionjoen vesistöalueella

Pietinen Tuuli, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, pro gradu -tutkielmaan vapaa-ajankalastajien motiivien ja lupahintojen vaikutuksesta

Riverkeepers Oy Ltd, Espoo, Raaseporin Kvarnbyånin kunnostukseen

Silo-Kemppaalan osakaskunta ja Mäntylän osakaskunta, Viitasaari, järvitaimenelle sopivien virtavesien kartoittamiseen Keitelejärven yläpuolisilla osuuksilla

Uitti Anssi, Virtavesien hoitoyhdistys ry, Suomen Urheilukalastajain Liitto ry ja Saarijärven Osakaskunta, Saarijärven reitin Kota- ja Konttijoen vesistön kalastoselvitykseen

Urpalanjoki lohijoeksi ry, Urpalanjoen saattamiseen uudelleen merilohijoeksi