Rapala-rahaston avustukset kaudelle 2014 haettavana

kuva_5_20140306153307

Rapala VMC Oyj:n yhdessä Normark Suomi Oy:n kanssa perustama Rapala-rahasto jakaa jälleen apurahoja ja kalastusvälinelahjoituksia avoimen hakumenettelyn kautta.

Rahaston kahdelta aikaisemmalta toimintavuodelta saatujen kokemusten mukaan kaikkialla maassamme ponnistellaan monin tavoin kalaston kestävän kehityksen mukaisen hoidon, kalavesien kunnostamisen ja kalastusmahdollisuuksien parantamisen puolesta, mutta usein hankkeet tahtovat hidastua tai peruuntua kokonaan rahan puutteeseen. Erityisesti näin taloudellisesti vaikeina aikoina julkisen ja yksityisen rahoituksen saaminen on kiven takana, vaikka suunnitelmia hyviksi hankkeiksi on runsaasti.

Onneksi vapaaehtoista talkooväkeä, aktiivisia kalakerhoja ja suojeluyhdistyksiä sekä yksittäisiä puuhamiehiäkin tässä maassa riittää edelleen. Toimintansa aikana Rapala-rahasto onkin jo ehtinyt tukea kymmeniä eri tahoja raha-avustuksin tai välinelahjoituksin.

Rapala-rahaston päämääränä on tukea erityisesti paikallisesti merkittäviä kalavesien hoito- ja kunnostustoimenpiteitä, turvata vapaaehtoistyöhön perustuvien talkoiden onnistumista osallistumalla kustannuksiin, saattaa mahdollisesti laajempia, monivuotisia projekteja alkuun ja edistää omalta osaltaan näihin päämääriin tähtääviä tutkimuksia, laitehankintoja ja muita esivalmisteluja. Rahasto ei kuitenkaan myönnä varoja varsinaisiin kalojen istutuksiin.

Tällä toiminnalla Rapala-rahasto haluaa paitsi antaa tukea valitsemilleen hankkeille, myös nostaa näitä asioita nykyistä laajemmin julkisen keskustelun ja yhteiskunnallisen kehittämisen kohteiksi.

Avustusten saajina voivat olla osakaskunnat, kalastusseurat, vesiensuojeluyhdistykset, niitä löyhemmin järjestäytyneet paikalliset yhteisöt, yksityiset puuhamiehet, opetuslaitokset, tutkijat ja opiskelijat sekä päämäärää tukevien laitteiden keksijät, kehittäjät ja valmistajat jne.

Rapala-rahaston kauden 2014 apurahojen hakuaika päättyy 17. huhtikuuta 2014. Muuten vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee selvitä tarkasti rahoitustarpeen määrä, rahoituskohde ja siihen liittyvät vakuuttavat perustelut, hakijatahon tarkat kontaktitiedot, taustaa kohteen mahdollisesti vaatimista lupajärjestelyistä ja tilannetietoa siitä, missä vaiheessa rahoitusta vaativa kohde tällä hetkellä on ja milloin sen on tarkoitus valmistua. Kalastusvälinelahjoituksia haettaessa tarve on yksilöitävä mahdollisimman tarkasti.

Valitut avustuskohteet julkistetaan toukokuun puolivälissä 2014 ja siitä ilmoitetaan suoraan hakijataholle. Valittujen tahojen on sitouduttava käyttämään avustukset hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Avustettujen kohteiden ja projektien kehittymistä tullaan mahdollisuuksien mukaan seuraamaan ja kertomaan niistä julkisuudessa.

Hakemuksia käsittelee asiantuntijaneuvosto, jossa toimii jäseninä Rapala VMC Oyj:n ja Normark Suomi Oy:n edustajien lisäksi alan tiedettä, tutkimusta, hoitotoimenpiteitä ja mediaa tuntevia henkilöitä.
Hakemukset on osoitettava 17.4.2013 mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen rahasto@rapala.fi tai postitse osoitteella Rapala VMC Oyj, Rapala-rahasto, Arabiankatu 12, 00560 HELSINKI.

Tietoa Rapala-rahaston toiminnasta on myös julkaistu nettivisulla www.rahasto.rapala.fi.
RAPALA-RAHASTON RAHA-AVUSTUSTEN SAAJAT 2013
Aito Taimen -yhdistys, Vuolenkoski, Pato-ojan ym. pienvesien kunnostuksiin Vuolenkoskella.
Kymijoen villi lohi ja taimen -ryhmä, Kotka, Suurojan kunnostukseen Kymijoen suistossa.
Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistys ry, Rymättylä, vesien hoidon koordinoimiseen Saaristomerellä.
Renstrandsträsketin hoitoyhdistys, Porvoo, järven tyhjentämisen esiselvitykseen.
Salmenkylän Osakaskunta, Puulavesi, maakatiskan rakentamiseksi kosteikkopuroon.
Virtavesien hoitoyhdistys ry, Vantaa, virtavesien kunnostushankkeisiin.
Saimaan lohikalayhdistys, tiedottamiseen vastuullisen kalastuksen edistämiseksi.
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, taimentutkimuksiin.
Konneveden kalantutkimus, Jyväskylä, taimentutkimuksiin.
Päijänteen kalastusalueet, taimentutkimuksiin.
Mikko Saikku, Saarijärvi, Moksinjoen taimenkannan tutkimukseen.

KALASTUSTARVIKELAHJOITUSTEN SAAJAT 2013
Heinolan kalastajat, nuorisotyöhön.
Heinolan vetouistelijat, nuorisotyöhön.
Punkaharjun kalaveikot, nuorisotyöhön.
Wäxärin Kalastusyhdistys ry, Raasepori, talkootyöhön.
Riistavuoren vanhainkoti, Helsinki, vanhusten terapiatyöhön.
Mikkolan koulun yläaste, Vantaa, kalastuskurssin järjestämiseen opetusohjelmassa.

PALAUTETTA AVUSTUSTEN SAAJILTA 2013

Rapala-rahaston avustukset ovat olleet hieno ja tarpeellinen apu kestävän kalastuksen ja kalojen luontaisten lisääntymisolosuhteiden parantamiseen. Pienilläkin avustuksilla pystytään käynnistämään hankkeita, jotka voivat tulevaisuudessa poikia suurempia hankkeita.
Esa Lehtinen / Virtavesien hoitoyhdistys ry

Rapala-rahaston myöntämä rahoitus auttoi osaltaan meitä toteuttamaan eri yhteistyökumppanien ja rahoittajien kanssa taimenruuvin saamisen tänne Keski-Suomeen käyttöön erittäin uhanalaisen järvitaimenen vaelluspoikasseurantaan. Samalla pystyimme testaamaan menetelmän käytettävyyttä ajatellen tulevia selvitystarpeita ja kouluttamaan uusia menetelmän osaajia Keski-Suomeen.
Petri Heinimaa / Konneveden kalatutkimus ry

Rapala-rahaston tuesta oli meille valtavasti hyötyä. Käytännössä emme olisi saaneet käynnistettyä Kymijoen villi lohi ja taimen -projektia ilman avustusta. Rahoilla hommasimme talkootyövälineet ja osan kivimateriaalista.
Kari Lossi / Kymijoen villi lohi ja taimen

Rapala-rahaston myöntämä avustus avasi Saimaan lohikalayhdistykselle mahdollisuuden laadukkaan tiedotuskampanjan toteuttamiseen. Ilman avustusta yhdistyksen rahavarat eivät olisi mitenkään riittäneet kattamaan esitteiden suunnittelu-, painatus- ja jakelukuluja.
Juha Köresaar / Saimaan lohikalayhdistys ry

Saimme maakatiskan rakentamiseen avustusta Rapala-rahastolta. Kiitos siitä. Rakentaminen on parhaillaan käynnissä ja valmistuu hyvissä ajoin kevään pyyntiin. Näin ollen käyttökokemuksia meillä ei vielä ole. Kerromme mielellämme valmistumisesta ja käytöstä myöhemmin.
Jouko Häkkinen / Puulan kalastusalue

Rapala-rahaston myöntämä avustus oli ratkaisevan tärkeä Moksinjoen ja muiden Karankajärven valuma-alueen latvapurojen kalastokartoitus ja niiden taimenpopulaatioiden perimän selvittämisen onnistumiselle myös vuonna 2013.
Mikko Saikku / Virtavesien hoitoyhdistys ry:n Moksinjoen kohdevastaava

Rahoituksen saaminen mahdollistaa Kokemäenjoen vesistöalueen alkuperäisten taimenkantojen kartoitushankeen. Selvitys antaa hyvät lähtökohdat alueella vielä esiintyvien taimenkantojen suojelutyölle. Tässä suhteessa on kuitenkin vielä paljon vesistöä, jotka tulisi vielä tutkia. Rapala-rahaston myöntämillä avustuksilla on mahdollista toteuttaa hankkeita, jotka muuten jäisivät toteuttamatta.
Heikki Holsti / Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Kyllä rahasta oli apua! Saimme sähkökalastettua aikomamme kohteet ja löysimme yhden uuden luonnonvaraisen tammukkakannan ja varmuuden toisesta. Kohteista valikoitui myös potentiaaliset kunnostuskohteet (Pohjois-Päijänne).
Matti Havumäki / Pohjois-, Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalueet

Heinolan vetouistelijoille oli Rapala-rahaston tavaralahjoituksista aikamoinen hyöty lasten onkikilpailun kannalta kalamarkkinoiden yhteydessä. Odotimme, että lapsia olisi tullut 30-40, mutta toisin kävi. Lapsia saapui 88 ja tämä meinasi tuottaa pientä pulmaa. Olimmehan luvanneet kaikille onget mukaan ja palkinnot. Mutta onneksi kaikki kuitenkin meni hyvin.
Pertti Nipuli / Heinolan vetouistelijat ry