Porvoon kalastussääntöihin muutoksia huhtikuun alussa

IMG_2668

Porvoonjoen keskusta-alue muuttuu 1. huhtikuuta 2019 lähtien erityiskalastuslupa-alueeksi. Alue ulottuu Porvoonjoen Vanhalta sillalta Sikosaaren kivisillalle (Lotsudden).

Porvoon kaupunki sai Varsinais-Suomen ELY-keskukselta päätöksen erityiskalastuslupa-alueen perustamisesta vuoden 2018 joulukuussa, ja uudet kalastussäännöt astuvat voimaan huhtikuun alussa. Sääntömuutosta ovat valmistelleet yhteistyössä Porvoon-Sipoon kalastusalueen hallitus ja Porvoon kaupunki. Ratkaisua tehdessä ELY-keskus on kuullut näiden lisäksi Nylands Fiskarförbud rf:iä ja Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestöä.

– Erityislupa-alue selkiyttää kalastuksen pelisääntöjä alueella sekä tekee alueen kalastuksesta kestävämpää. Tavoitteena on turvata etenkin alueen kuhakantojen kestävä käyttö, todetaan ELY-keskuksen päätöksen perusteluissa.

Päätös erityiskalastuslupa-alueesta on määräaikainen, ja se on voimassa 31.12.2020 asti.

Kalastuskieltoja ja saalisrajoituksia erityiskalastuslupa-alueella

Porvoonjoella kalastaessa on erityislupa-alueen eteläosassa kaikki kalastus, myös onkiminen ja pilkkiminen, kielletty 15.5.–15.7. Erityislupa-alueen pohjoisosassa heittokalastus on kielletty 1.8.–30.11. Etelä- ja pohjoisosan raja on merkitty maastoon kyltillä, joka sijaitsee Kokonniemen vanhan vedenpuhdistamon läheisyydessä. Myös Haikkoonselällä ja Stensbölen selällä on kaikki kalastus kielletty 15.5.–15.7.

Muina aikoina on erityiskalastuslupa-alueella sallittua onkia yhdellä vavalla, ilman kelaa ja luonnonmukaisilla syöteillä, kuten madolla. Lisäksi saa joko pilkkiä tai heittokalastaa yhdellä vavalla rannalta tai ankkuroidusta tai liikkeessä olevasta veneestä. Veneestä saa myös uistella yhdellä vavalla. Onkiminen on sallittua ilman maksua, mutta muuhun kalastamiseen on lunastettava kalastuslupa.

Saaliin määrää koskee uusi rajoitus, jonka mukaan kalastaja saa pyydystää erityiskalastuslupa-alueella enintään kolme kuhaa ja enintään yhden taimenen tai lohen vuorokaudessa.

Myös muilla kaupungin vesialueilla on joitakin uusia, erityisesti aluerajauksiin liittyviä muutoksia, joihin kalastajien tulee tutustua. Säännöt on julkaistu kaupungin nettisivuilla osoitteessa:www.porvoo.fi/kalastusluvat-porvoon-kaupungin-vesialueilla-2019

Kalastajan tulee huomioida myös, mitä kalastuslaissa ja -asetuksessa sanotaan pyyntimitoista, eväleikkauksesta ja eri lajien rauhoitusajoista.

Lupia voi ostaa palvelupiste Kompassista

Kalastuslupia myydään palvelupiste Kompassissa osoitteessa Rihkamatori B, puh. 020 692 250. Avoinna ma–pe klo 9–16. Kaikkien 18–64-vuotiaiden tulee lisäksi maksaa valtion kalastonhoitomaksu. Tämän voi tehdä osoitteessa eraluvat.fi, puhelimitse (020 69 2424) tai R-kioskeissa. Kuitti maksetusta kalastonhoitomaksusta on esitettävä Porvoon kaupungin lupaa ostettaessa.

Erityiskalastusluvan voi ostaa Kompassin lisäksi osoitteesta www.kalakortti.com. Yksi henkilö voi ostaa yhden luvan. Erityiskalastusluvan voi ostaa joko vuorokaudeksi (10 e), viikoksi (20 e) tai kalenterivuodeksi (60 e).

Lisätietoja kalastussäännöistä

www.porvoo.fi/kalastusluvat-porvoon-kaupungin-vesialueilla-2019

www.kalastusrajoitus.fi