Perhokalastuksen MM-kilpailu Pudasjärvellä peruutettiin Kollaja-päätöksen vuoksi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on päättänyt, että se ei järjestä perhokalastuksen MM-kilpailua Pudasjärvellä vuonna 2017.  Keskusjärjestö katsoo, että sillä ei ole enää Pudasjärven kaupunginvaltuuston Kollajan tekoallasta tukevan päätöksen jälkeen edellytyksiä perhokalastuksen MM -kilpailujen järjestämiselle alueella. Päätös on keskusjärjestön toimintatavoitteiden vastainen ja vaarantaa vakavasti Iijoen vesistön tulevaisuuden merkittävänä vaelluskalavesistönä.

Vapaa-ajankalastajat pyrkivät toiminnassaan vaelluskalojen elinolosuhteiden ja lisääntymisedellytysten parantamiseen. Padottuihin jokiin tulee rakentaa toimivat kalatiet ja pyrkiä kohti luontaisia kalakantoja. Iijoella on puitteita kehittyä tulevaisuudessa merkittäväksi lohi- ja meritaimenjoeksi. Joki on nykytilassaan yksi Suomen suosituimmista vapaa-ajankalastuksen kohteista.

Ilmoituksessaan Pudasjärven kaupunginhallitukselle keskusjärjestö perusteli MM-kilpailuhankkeen peruuttamista yhteisen tahtotilan katoamisella ja siitä seuraavalla epävarmuudella saada toimitsijoita suurtapahtumaan.

Kilpailun järjestämisen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli Iijoen alueen kalastuskohteiden tunnetuksi tekeminen ja kalastusmatkailun kehittäminen. Kotimaisen ja kansainvälisen tunnettavuuden lisäksi tapahtuma olisi tuonut alueelle noin puolen miljoonan euron välittömät matkailutulot.

Vapaaehtoisten toimitsijoiden saaminen muuttui hyvin epävarmaksi useimpien Iijoen lähiseudun perhokalastuksen yhdistysten aktiivien vetäydyttyä MM-järjestelyistä. Kollajan tukeminen on saanut myös sosiaalisessa mediassa kritiikkiä perhokalastajilta.

“Kaupungin linjauksen muuttuminen Kollaja-kielteisestä myönteiseksi muutti toimintaympäristön mahdottomaksi. Pitkään valmistellun tapahtuman hakemuksen poisvetäminen harmittaa, mutta jäi ainoaksi vaihtoehdoksemme. Seuraavaksi alamme etsiä uutta isäntäkaupunkia MM-perhokisalle”, harmittelee perhokalastusjaoston puheenjohtaja Ilkka Pirinen.