Maa- ja metsätalousvaliokunta tutustuu Pohjois-Lapissa Tenon kalastuksen sääntelyyn

iN9rqKW9_400x400

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.)

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta vierailee Inarissa ja Utsjoella 12.–13. kesäkuuta. Matkan päätarkoitus on tutustua Tenon kalastuksen sääntelyyn, jota Suomen ja Norjan välinen sopimus muutti viime vuonna.

“Lainsäätäjät haluavat tulla tutustumaan käytännön tasolla niihin vaikutuksiin, joita kalastussäännöllä on paikallisten ihmisten elämään”, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.).

Kalastussäännön tavoitteena on turvata kutulohien nousu Tenon latvajokiin ja lohenkalastuksen jatkuvuus. Sääntö rajoittaa kalastusta Tenolla eri tavoin.

Valiokunta tapaa muun muassa Utsjoen kunnan, matkailuyrittäjien, osakaskuntien ja Tenon kiinteistöomistajien edustajia sekä vierailee Luonnonvarakeskuksen tutkimusasemalla, missä valiokunnalle kerrotaan lohikantojen tilasta ja esitellään lohen videoseurantaa. Valiokunta osallistuu myös Metsähallituksen, Saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen ja saamelaisalueen paliskuntien vuosineuvotteluun sekä tutustuu Siidaan, Saamelaismuseon ja Metsähallituksen luontokeskuksen näyttelyihin.

Matkalle ovat puheenjohtaja Kalmarin lisäksi ilmoittautuneet Markku Eestilä (kok.), Hanna Halmeenpää (vihr.), Reijo Hongisto (sin.), Susanna Koski (kok.) ja Jari Myllykoski (vas.).