Keskusliitto haluaa kolminkertaistaa kalastuksen rikesakon

800px-Fly_fishing_on_the_South_Santiam

Kalastuksenhoitomaksuja lunastetaan vuosittain vajaa 300 000 kappaletta. Tutkimusten mukaan maksuvelvollisia yli 18-vuotiaita kalastajia liikkuu vesillä kuitenkin lähes 800 000 kappaletta. Heitä valvoo viranomaisten lisäksi noin 2600 koulutettua ja tutkinnon suorittanutta kalastuksen valvojaa.

Rikoslain mukaan rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi kalastuslaissa säädetyn kalastuksenhoito- tai viehekalastusmaksun suorittamisen laiminlyönnistä taikka kyseisen maksun suorittamista osoittavan tositteen määräajassa esittämisen laiminlyönnistä. Nämä maksut maksavat nyt vuodessa 51 euroa, mutta ensi vuonna jo 55 euroa.

Kalastuksen rikesakko 50 euroa ei vastaa suuruudeltaan edes näiden kahden edellä mainitun maksun yhteissummaa eli se ei oikein kannusta maksamaan lakisääteisiä kalastusmaksuja, pelotevaikutuksesta puhumattakaan.

Kalastuskortin maksamatta jättämisen pitää aiheuttaa sellaiset sanktiot, että ne ohjaavat luvattomat kalastajat maksamaan kalastusmaksunsa. Kalastuksen rikesakkokäytäntöä on syytä muuttaa pikaisella aikataululla siten, että otetaan käyttöön kalastuksenvalvontamaksu tai rikesakko, jonka suuruus on 150 euroa. Tämän päälle on maksettava lisäksi maksamatta jääneet kalastusmaksut.

Kalastusrikkomusten rangaistusten linja on tiukkenemassa. Ennakkotapauksista voidaan mainita Nuorttijoen salakalastustapaus Lapissa, jossa salakalastajat tuomittiin luvattomasta taimenen pyynnistä yhteensä 13 000 euron maksuihin. Loviisassa puolestaan merialueella salaverkoilla kalastanut tuomittiin 7 000 euron maksuihin.