Keski-Suomen ELY-keskus: Talvikalastuskausi on alkanut Mitä kalastajan pitää muistaa

Pyydysten merkintä

Uusi kalastusasetus määräsi jo huhtikuussa 2012 merkitsemään pyydykset uuden kalastusasetuksen mukaisesti. Kalastajat ovat hiljalleen omaksumassa uuden pyydysten merkitsemistavan. Kalastuksenvalvojat ovat tähän asti suhtautuneet pyydysten merkintään ohjaavasti ja neuvovasti. Nyt kalastajien oletetaan omaksuneen uudet säännökset. Ne ovat talvikalastuksessa selkeämpiä kuin avovesikaudella.

Talviverkon merkintä

Talvikalastuksessa pyydykset merkitään seuraavasti:

Jäältä kalastettaessa pyydys ja kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli 40 cm:n avannot on merkittävä vähintään 1,2 metriä jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla, joka ei ole väriltään valkoinen. Salkoon on laitettava kaikkiin sivusuuntiin näkyvä 2 cm korkea heijastin. Jos pyydys tai usean yhteen liitetyn pyydyksen muodostama kokonaisuus on pituudeltaan yli 10 metriä, on merkkisalkoa käytettävä pyydyksen molemmissa päissä. Näinhän on verkkokalastuksessa aina käytäntö. Lisäksi, jos verkkoja lasketaan samasta avannosta useaan eri suuntaan, on jokaisen verkon ulommainen pää merkittävä 1,2 metrisellä salolla vaikka avannon halkaisija ei olisikaan yli 40 cm. Avannon 40 cm:n halkaisijamitalla tarkoitetaan pääsääntöisesti ns. pyydysten laskemista varten tehtyjä “väliavantoja”. Verkkopyydykset merkitään siis aina molemmista päistä. Katiska-, iskukoukku- ja pystyrysäavannon merkintään käytetään yhtä vähintään 1,2 metristä salkoa heijastimineen.

Pyydyksen merkkisalon yhteyteen tulee lisäksi kiinnittää pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot (puhelinnumero) sekä kalastusoikeuden osoittava merkki.

Lohikaloille uudet alamitat

Lohikalojen alamitat nousivat koko maassa ja nieriä rauhoitettiin Vuoksen vesistöalueella kokonaan vuoden 2014 alusta lähtien. Keski-Suomessa järvitaimenen ja järvilohen uusi alamitta on 60 senttimetriä ja harjuksen alamitta 35 senttimetriä. Järvitaimenen alamitta koskee kaikkia, myös rasvaeväleikattuja järvitaimenia. Napapiirin pohjoispuolella järvitaimenen alamitta on 50 cm, järvilohen 60 cm ja harjuksen 30 cm. Vuoksen vesistöalueen nieriä eli saimaannieriä rauhoitetaan siis kokonaan, eli sen pyynti ja saaliiksi ottaminen on täysin kiellettyä. Kalastajien tulee muistaa, että alamittaisena saatu kala on laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.

Moni kalastusalue Keski-Suomessa on määrännyt kuhalle asetuksesta poikkeavan alamitan. Näin ovat tehneet Pohjois-Päijänteen, Etelä- ja Keski-Päijänteen ja Leppäveden kalastusalueet (alamitta 40 cm), Keuruun, Saarijärven ja Suonteen kalastusalueet (alamitta 45 cm) ja Kivijärven kalastusalue (alamitta 42 cm). Muilla kalastusalueilla kuhan alamitta on asetuksen mukainen 37 cm. Pohjois-Päijänteen kalastusalue on lisäksi määrännyt nieriän alamitaksi 40 cm. Päijänteellä nieriä ei siis ole rauhoitettu.

Uusien säännösten tarkoitus on turvata luonnonvaraiset kalakannat sekä edistää kestävää kalastusta.

Valtion kalastuksenhoitomaksu nousi vuoden alusta

Kaikkien 18-vuotta täyttäneiden ja alle 65-vuotiaiden, jotka harjoittavat esim. verkko- tai katiskakalastusta, tulee maksaa valtion kalastuksenhoitomaksu. Maksua ei tarvitse maksaa, jos harjoittaa vain onkimista tai pilkkimistä.  Lisäksi pyydyskalastaja (myös alle 18-vuotias ja yli 65-vuotias) tarvitsee vesialueen omistajan (kalastuskunnan) luvan. Kalastuksenhoitomaksu on vuonna 2014 24 € kalenterivuodelta tai 7 € seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta.

Katiskan iskukoukun ja pystyrysän merkintä

Maksun voi suorittaa suoraan maa- ja metsätalousministeriön tilille FI47 5000 0121 5028 42, ostaa maa- ja metsätalousministeriön verkkokaupasta (www.mmm.fi), postista, R-kioskista tai sen voi hankkia mobiilisti missä ja milloin vaan. Lisäksi Internetissä on useita palveluita, josta valtion kalastuksenhoitomaksun voi ostaa. Maksukuitti tai sen kopio on pidettävä kalastettaessa aina mukana.

Liiku jäällä turvallisesti

Jo viiden sentin paksuinen teräsjää kantaa ihmisen, mutta jään paksuus voi vaihdella mm. veden virtausten vaikutuksesta; aikaisempina talvina kestävän jään alueet voivat virtausten vaikutuksesta muuttua heikkojäisiksi alueiksi. Myös veden korkeudella on merkitystä jään paksuuteen. Se, miten jää kantaa ajoneuvoa, riippuu jään laadun lisäksi ajoneuvon painosta. Moottorikelkka ja mönkijä vaativat vähintään 15 cm paksuisen jääkannen ja autoilla tulisi liikkua ainoastaan merkityillä jääteillä. Kun lähdet kalalle, kerro lähiomaiselle tai tuttavalle reittisuunnitelmasi ja aikataulusi. Muista myös ilmoittaa mahdollisista muutoksista. Muista lisäksi aina pitää helposti käsillä olevat jäänaskalit mukana; joko kaulalla roikkumassa tai rintataskussa valmiina.