Kaupallisia kalastajia pyydetään tarkistamaan saalistietonsa uusia toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä varten

fishing-nets-14278025391m1

Eduskunta aloittaa tällä viikolla EU:n yhteisen kalastuspolitiikan kansallisen täytäntöönpanolain käsittelyn. Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle kesäkuussa. Jatkossa silakan, kilohailin ja lohen kalastuskiintiöt jaettaisiin kaupallisille kalastajille siirrettäviksi käyttöoikeuksiksi aiempien vuosien saaliiden perusteella. Siirrettävien käyttöoikeuksien perusteella jaettaisiin vuosittaiset toimijakohtaiset kalastuskiintiöt.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan uutta järjestelmää, jotta se voitaisiin ottaa käyttöön jo vuoden 2017 alussa. Mukana valmisteluissa on Varsinais-Suomen ELY-keskus, joka lähettää kaupallisille kalastajille tiedot heidän rekisteriin merkityistä saaliistaan vuosina 2011–2015. On erittäin tärkeää, että kalastajat tarkistavat saalistiedot ja ilmoittavat ELY-keskukselle mahdollisista puutteista ja niiden perusteista mahdollisimman nopeasti.

Tarkistetut saalistiedot muodostavat perustan, kun Suomen kalastuskiintiöt jaetaan siirrettäviksi käyttöoikeuksiksi. Tietojen tarkistamiseen saattaa mennä runsaasti aikaa, joten tiedot tulee tarkistaa hyvissä ajoin. Maa- ja metsätalousministeriö ja Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottavat siirrettävien käyttöoikeuksien ja toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden hakumenettelystä syksyn aikana.