Kalatalouden Keskusliitto: Kalasta norppaturvallisesti Saimaalla

Saimaalla verkkokalastus on kiellettyä kesäkuun loppuun asti. Kiellolla turvataan saimaannorpan kuuttien pesästä lähtö. Kalatalouden Keskusliiton norppaturvallista kalastusta esittelevää esitettä jaetaan touko-kesäkuun aikana norppa-alueen ABC-liikenneasemilla.

Saimaannorppien turvaksi on rajoitettu kalastusta viranomaisten ja osakaskuntien välisillä sopimuksilla sekä kahdella asetuksella. Vaikka verkkokalastus on kielletty 15.4.–30.6., se ei tarkoita, että kalastus olisi kokonaan lopetettava. Kalatalouden Keskusliitto on tehnyt Saimaan kalastajille esitteen, jossa esitellään norppaturvallista kalastusta. Esitteestä ilmenee, miten kalastusta voidaan harjoittaa kevään verkkokalastuskiellon aikana ja mitkä kalastustavat ovat sallittuja muina vuodenaikoina.

Saimaannorpan elinalueilla voi rauhallisin mielin kalastaa vapavälineillä eli onkia, heitellä virvelillä tai uistella. Saimaannorpalle turvallisista pyydyksistä etenkin katiska on käyttökelpoinen kotitarvekalastuksessa. Katiskalla kalastaessa on kuitenkin varmistettava, että sen nielu on korkeintaan 15 cm leveä, eikä norppa pysty sitä venyttämään. Ohjeet katiskan norppavarmistukseen löytyvät esitteestä.

Norppaturvallisen kalastuksen esitettä jaetaan seuraavilla ABC-asemilla: Juva, Kuortti, Pitkäjärvi, Savonlinna, Särkisalmi, Tuukkala, Varkaus ja Viipurinportti.

Esitettä voi ladata osoitteesta www.ahven.net/kalastus. Esitteen tekoon on saatu tukea maa- ja metsätalousministeriön kalastuksenhoitomaksuvaroista.