Kalatalouden Keskusliitto: Ankeriaanpoikaset lentävät Suomeen tiistaina 30.7.

Anguilla_anguilla

Kalatalouden Keskusliitto tuo Englannista pyydettyjä ankeriaita Suomeen. Tänä vuonna Suomen vesiin istutetaan 197 000 ankeriaanpoikasta. Ankeriaanpoikaset ovat merkitty, jotta niiden elämää pystytään paremmin seuraamaan.

Ankerias (Anguilla anguilla) on vaelluskala, jota esiintyy merialueellamme ja sisävesissä, mutta joka lisääntyy Sargassomerellä Atlantilla. Euroopan ankeriaskannat ovat vähentyneet rajusti ja Suomi laati muiden EU-maiden joukossa oman kansallisen ankeriaanhoitosuunnitelman vuonna 2008. Suomessa ankeriaskanta on lähes kokonaan istutusten varassa.

Istutuksiin käytetyt ankeriaat on pyydetty Severnjoesta Englannista ja pidetty karanteenissa Ruotsissa. Ne ovat noin 10 senttimetrin pituisia ja gramman painoisia.

Keski-Euroopassa ankerias on sisävesikalastuksen arvokkain saalislaji. Suomessa ankeriassaaliin taloudellinen merkitys on vähäinen ja ankeriaita saadaan useimmiten satunnaisena sivusaaliina katiska- tai rysäpyynnissä.

Merkinnät antavat tietoa ankeriaiden elämästä ja liikkeistä

Suomeen tuotavat ankeriaat on kylvetetty kaksi kertaa strontiumkloridissa, mistä jää merkki ankeriaan kuuloluuhun eli otoliittiin. Istutetut ankeriaat tulevat pyyntikokoon noin viidessä vuodessa, jolloin niitä voidaan merkintöjen avulla alkaa seurata. Seurannassa saadaan selville istutettujen poikasten osuus koko kannasta. Lisäksi saadaan tietoa ankeriaan kutuvaelluksesta. Ankeriaat elävät vesissämme jopa 40 vuotta ennen kuin saavuttavat sukukypsyyden ja aloittavat 6 000 kilometrin mittaisen vaelluksen Sargassomerelle. Vuonna 2009 pyydetty suomenennätysankerias painoi 4,666 kiloa.

Ankeriaat saapuvat lentorahtina Helsinki-Vantaalle tiistaina 30.7. noin kello 15:55. Noin tunnin kestävän rahdin purkamisen jälkeen ne lähtevät välittömästi automatkalle eri puolilla eteläistä Suomea sijaitseviin istutusvesiin.