Kalastus on eettisesti kestävä perinteinen suomalainen luontoharrastus

eettisyys-onginta

Onginta: Onkiminen on yleiskalastusoikeus, joka sopii niin lapsille kuin ikäihmisillekin. Se on suosittua mm. mökkeilyn yhteydessä.

Kalastus kuuluu olennaisena osana suomalaiseen elämänmuotoon ja kulttuuriin. Harrastusta ylläpitävät maamme laajat yleiskalastusoikeudet ja kesämökkikulttuuri. Suomessa on noin 1,5 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa (Luke 2016). Kalastus eri muodoissaan on maassamme edelleen merkittävä harrastus, joka sopii niin lapsille kuin ikäihmisillekin.

Terveellisen lähiruoan lisäksi vapaa-ajankalastus tuottaa sen harrastajille ja yhteiskunnalle sosiaalista, kasvatuksellista ja taloudellista hyötyä. Vapaa-ajankalastajat kuluttavat rahaa kalastukseen 250 miljoonaa euroa vuosittain. Suoraa taloudellista hyötyä syntyy palveluita tuottavien yritysten ja toiminnassa tarvittavien välineiden kautta.

eettisyys-kalan-tainnutus

Tainnutus: Otettavan kalan alkukäsittelyssä on neljä vaihetta: tainnuta, verestä, perkaa ja jäähdytä.Alkukäsittely alkaa tainnutuksella, joka tehdään napakalla iskulla kalan päähän sen aivojen kohdalle.

Vapaa-ajankalastus on merkittävässä osassa aktivoimassa ihmisiä liikkumaan ja edistämään työssä jaksamista. Myös kalastuksen henkistä ja fyysistä hyvinvointia lisäävät puolet ovat kiistattomia esimerkkejä työssä jaksamisessa ja eläkeläisten toimintakyvyn ylläpitämisessä. Vapaa-ajankalastus on mitä mainioin tapa kasvattaa lapsia ja nuoria terveeseen luontosuhteeseen, jossa kunnioitetaan ympäristöä ja luontoa. Tuore Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvitys osoittaa, että kalastus on yksi tehokkaimmista keinoista vahvistaa ja ylläpitää luontokontaktia.

Suomalaiseen vapaa-ajankalastukseen on aina kuulunut oleellisena osana saaliin kunnioittaminen. Koko kalastusharrastuksen eettisyys ja oikeutus on kuitenkin asetettu viime aikoina kyseenalaiseksi. Tämän kannan ovat tuoneet julki erityisesti eläinsuojeluaktiivit ja heidän järjestönsä. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) katsoo, että kalastuksen eettisyyden kyseenalaistaminen liittyy yhteiskunnan kaupungistumiseen ja siitä seuraavaan luonnosta vieraantumiseen.

SVK ohjaa monipuolisesti kalastamaan vastuullisesti ja eettisesti sekä suosittelee kalojen välitöntä tappamista kalastustilanteesta riippumatta, ellei saalista ole tarkoitus vapauttaa. Ohjeet saaliin oikeaoppiseen käsittelyyn ja vapauttamiseen löytyvät osoitteista

http://www.ottiopas.fi/alkukasittely/ ja http://www.ottiopas.fi/kalan-vapauttaminen.

Samalla SVK muistuttaa, ettei kalastuslain mukaan kenelläkään ole oikeutta tahallisesti estää tai vaikeuttaa luvallista kalastusta.

Kuvat: Jaana Vetikko, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö.