Kalastuksenseurantakeskus aloittaa toimintansa Turussa 2015

Euroopan unionissa on uudistettu kaupallista kalastusta koskevat valvontasäännökset. Uudistuksen vuoksi tehtävien kansallisten lakimuutosten myötä Rajavartiolaitos on ottamassa hoitaakseen kalastuksenseurantakeskuksen tehtävät sen aloittaessa toimintansa vuoden 2015 alusta. Rajavartiolaitos on päättänyt sijoittaa keskuksen toiminnot Länsi-Suomen merivartioston johtokeskukseen Turkuun.

Sijoituspäätöksen perusteena on velvoite pitää kalastuksenseurantakeskus toiminnassa jatkuvasti ympäri vuorokauden. Meripelastuskeskuksena toimiva Länsi-Suomen merivartioston johtokeskus ylläpitää ympärivuorokautista valmiutta toiminnassaan jo nyt, joten uudet velvoitteet pystytään hoitamaan kustannustehokkaasti olemassa olevien toimintojen yhteydessä. Meripelastuskeskuksen tilannetietoisuuden paraneminen kalastusalusten sijainnista parantaa myös turvallisuutta.

Kalastuksenseurantakeskuksen tehtävä on seurata Suomen lipun alla purjehtivia kalastusaluksia riippumatta siitä, millä vesillä alukset toimivat tai missä satamassa ne ovat. Se seuraa myös Suomen vesialueella muiden maiden kalastusaluksia.

Kalastustoiminnan seuranta tapahtuu käytännössä seuraamalla alusten liikkeitä pääasiassa VMS- ja AIS-laitteiden avulla, jotka lähettävät alusten paikkatietoja. Kalastusalukset ilmoittavat kalastuksenseurantakeskukselle myös mm. mereen hävinneistä pyydyksistä.

Euroopan neuvoston valvonta-asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on ylläpidettävä kalastuksenseurantakeskuksia, joiden tehtävänä on kalastustoiminnan ja pyyntiponnistuksen seuranta. Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut lakiesityksen EU:n kaupallista kalastusta koskevien valvontasäännösten  toimeenpanemiseksi kansallisesti. Lakiesitys on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä.