Kalastaja vastaa itse lupiensa riittävyydestä, apu löytyy Matkailijat kalassa – Luvat kunnossa -oppaasta

matkailijat-kalassa-kansi-2020

Vuosi vaihtui ja kalastuslupien hankkiminen uudelle kalastuskaudelle on jälleen ajankohtaista. Kokeneempikin kalastaja saattaa välillä eksyä lupaviidakon sokkeloihin ja sotkeutua lainsäädännön määritelmiin. Eri kalalajien sallitut pyyntimitat, saaliskiintiöt ja rauhoitusajat on tunnettava. Apua on nyt saatavissa Suomen Vapaa-ajankalastajien tänään nettiin julkaisemasta kalastuslupajärjestelmää ja säädöksiä avaavasta oppaasta, joka sopii myös matkailun neuvontapisteiden ja kalastuslupien myyjien tietopankiksi.

Kalastaja on itse velvollinen selvittämään kalastuksensa luvanvaraisuuden ja hankkimaan tarvittavat luvat ennen kalastamista, sekä esittämään ne kysyttäessä viranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle. Ennen kalastamisen aloittamista on aina varmistettava kyseisessä kohteessa voimassa olevat kalastussäännöt.

Kalastonhoitomaksu on valtion veroluonteinen maksu, joka on henkilökohtainen. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18-64-vuotias ja harrastaa ravustusta tai jotain muuta kalastusta kuin yhdellä vavalla tapahtuvaa pilkintää, ongintaa tai silakan litkaamista. Kalastonhoitomaksun voi maksaa päivän, viikon tai kalenterivuoden ajanjaksolle. Maksun voi maksaa helposti verkkokaupassa osoitteessa www.eraluvat.fi. Maksu oikeuttaa harjoittamaan viehekalastusta esimerkiksi heittokalastusta yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä tai vetouistelua mainituilla välineillä ja lisäksi yhdellä painovieheellä, sekä kelaongintaa.

Maksuttomiin yleiskalastusoikeuksiin perustuen voi iästään riippumatta yhtä vapaa käyttäen onkia, pilkkiä tai litkata silakkaa erityiskohteita lukuun ottamatta ilmaiseksi. Käytännössä onkimisen ja pilkkimisen salliva ilmainen kalastusoikeus on yleensä voimassa seisovassa vedessä järvessä, meressä ja joidenkin virtavesien suvannoissa. Maksuista vapaat kalastusmenetelmät sallittuine välineineen on määritelty kalastuslaissa.

Useimmille vesialueille on saatavissa myös kalastusoikeuden haltijan myymiä kalastuslupia, jotka voivat oikeuttaa kalastamaan sellaisissakin kohteissa, joissa kalastus yleiskalastusoikeuksin tai pelkän kalastonhoitomaksun maksamalla ei ole sallittua. Passiivisten pyydysten käyttö ja useammalla kuin yhdellä vavalla kalastaminen vaativat lähes poikkeuksetta kalastonhoitomaksun lisäksi kalastusoikeuden haltijan myöntämän kalastusluvan.

Matkailijat kalassa – Luvat kunnossa -opas netissä

https://issuu.com/vapaa-ajankalastajat/docs/matkailijat_kalassa_luvat_kunnossa