Inarijärveen istutettavien siikojen määrää tulisi vähentää

2014-12-11 16_55_35-inarijarven_velvoitetarkkailu_2013.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan Inarijärven siikakanta on liian suuri ravintovaroihin nähden, ja järveen istutettavien siikojen määrää pitäisi vähentää. RKTL tarkkailee Inarijärven kalatalousvelvoiteistutusten tuloksellisuutta ja antaa tulosten perusteella suosituksia istutustoiminnan ja kalastuksen suuntaamiseksi.

Inarijärven siikakanta on kasvanut liian suureksi. Luonnossa lisääntyneiden pohjasiikojen osuus saaliissa on ollut yli 50 prosenttia 2000-luvulla. Tuoreeseen julkaisuun on koottu vuosina 1976–2012 Ivalojokeen kudulle nousevista pohjasiioista aineisto, jonka perusteella pohjasiikojen kasvu on heikentynyt velvoitehoidon käynnistymisen jälkeen. Lisäksi 2000-luvulla kudulle on noussut aikaisempaa nuorempia siikoja.

Inarijärveen istutettavien siikojen määrää tulisi vähentää huomattavasti, jotta siikojen kasvu paranisi ja jotta siikoja osassa järveä vaivaava loisongelma ei pääsisi pahenemaan

Siikasaalis kasvoi, muikkusaalis pieneni

Inarijärven kokonaissaalis oli 183 tonnia (1,7 kg/ha) vuonna 2013. Kokonaissaalis kasvoi 7,5 prosenttia edellisvuodesta (2012). Kotitarvekalastajien saalis oli 55 prosenttia kokonaissaaliista. Punalihaisten petokalojen yhteissaalis oli yli 40 tonnia, josta taimenia oli yli 27 tonnia, nieriää 6,5 tonnia ja harmaanieriää vajaa 6 tonnia. Siikasaalis (75,5 tonnia) kasvoi edellisvuodesta kun taas muikkusaalis pieneni alle 24 tonniin. Verkkokalastuksella saatiin 72 prosenttia kokonaissaaliista.

Inarijärven säännöstelyn takia pohjasiian, järvitaimenen ja nieriän saaliit laskivat voimakkaasti 1950- ja 1960-luvulla. Haittojen kompensoimiseksi valtiolle määrättiin istutusvelvoite, joka on kokonaisvolyymiltaan sisävesien suurin. Vuosituhannen vaihteessa istukkaita alettiin merkitä laajasti, ja vuodesta 2004 lähtien koko istukkaita tuottava viljelytuotanto on merkitty. Merkintöjen avulla voidaan tunnistaa istukkaat luonnossa syntyneistä yksilöistä. Raporteissa tarkastellaan istukkaiden osuutta saaliissa, velvoitelajien kasvua, saaliin koostumusta kalastajaryhmittäin sekä taimenen poikastiheyksiä jokialueilla.

Lisätietoa julkaisusta