NATO Flag

Naton parlamentaarisen yleiskokouksen kevätistunto järjestetään Budapestissä 15.5.–18.5.2015. Kokouksessa keskustellaan muun muassa Ukrainan tilanteesta, Naton toimista jäsenmaidensa turvallisuuden takaamiseksi sekä kansainvälisen terrorismin haasteesta.

Suomesta kokoukseen osallistuvat kansanedustajat Ilkka Kanerva (valtuuskunnan puheenjohtaja), Eero Heinäluoma ja Mikko Savola.

Budapestin kokoukseen on tulossa noin 250 kansanedustajaa Nato-maista sekä erilaisista kumppanuusmaista. Suomi on Naton parlamentaarisen yleiskokouksen liitännäisjäsen yhdessä muun muassa Ruotsin, Sveitsin ja Itävallan kanssa.

Naton ulkopuolisten maiden kansanedustajille parlamentaarinen yleiskokous tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa mielipiteitä Nato-maiden poliitikkojen kanssa sekä kuulla, millaista keskustelua järjestön jäsenmaissa käydään ajankohtaisista turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kysymyksistä.

Vuonna 1955 perustettu Naton parlamentaarinen yleiskokous (Nato Parliamentary Assembly) ei ole osa Pohjois-Atlantin puolustusliittoa, mutta yleiskokous voi antaa Natolle suosituksia. Eduskunnasta on osallistunut valtuuskunta Nato PA:n kokouksiin vuodesta 1998 lähtien.

Budapestin kokouksen käsittelyssä olevat asiakirjat löytyvät Nato PA:n verkkosivuilta osoitteesta http://www.nato-pa.int/Default.asp?CAT2=0&CAT1=3696&CAT0=2969&SHORTCUT=3697