Iceland_flag

Pohjoisen ulottuvuuden parlamentaarinen foorumi on koolla Reykjavikissa Islannissa 11.–12.5.2015. Kokouksessa käsitellään muun muassa vihreää energiaa ja kestävää luonnonvarojen hyödyntämistä sekä tasa-arvokysymyksiä.

Kokoukseen osallistuu kansanedustajia ja alueparlamenttien edustajia kaikista Pohjoisen ulottuvuuden maista, kuten esimerkiksi Euroopan unionin jäsenmaista, Norjasta, Islannista ja Venäjältä. Suomea kokouksessa edustajaa Pohjoismaiden neuvoston ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Christina Gestrin, joka viime vaalikaudella toimi RKP:n kansanedustajana.

Pohjoinen ulottuvuus on Suomen aloitteesta syntynyt Euroopan unionin kumppanuushanke, jossa mukana ovat EU, Venäjä, Norja ja Islanti. Maantieteellisesti pohjoisen ulottuvuuden alue kattaa Luoteis-Venäjän, Itämeren ja Euroopan arktiset alueet, mukaan lukien Barentsin alue.

Pohjoisen ulottuvuuden tavoitteena on käytännön yhteistyön avulla tukea vakautta, hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueella. Hallitustenvälisen yhteistyön lisäksi pohjoinen ulottuvuus on laajentunut myös yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä liike-elämän väliseksi yhteistyöksi.