• Euroopan parlamentti ei tunnusta Aljaksandr Lukašenkaa Valko-Venäjän presidentiksi tämän nykyisen toimikauden päätyttyä 5.11.
  • Parlamentti tuomitsee rauhanomaisten mielenosoitusten väkivaltaisen tukahduttamisen Valko-Venäjän viranomaisten toimesta
  • Mepit vaativat kansainvälistä selvitystä Navalnyin tapauksen selvittämiseksi välittömästi.

Mepit vaativat Valko-Venäjälle uusia presidentinvaaleja ja kehottavat EU:ta asettamaan pakotteita presidentti Lukašenkalle ja Alexei Navalnyin myrkytyksen tekijöille.

Valko-Venäjän tilanne

Euroopan parlamentti toteaa torstaina hyväksymässään päätöslauselmassa, ettei se tunnusta Valko-Venäjällä 9.8.2020 pidettyjen ”niin kutsuttujen presidentinvaalien tuloksia”, koska ”vaaleissa rikottiin räikeästi kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja normeja”. Parlamentti ei näin ollen tunnusta Aljaksandr Lukašenkaa Valko-Venäjän presidentiksi tämän nykyisen toimikauden päätyttyä 5.11.

Sen sijaan parlamentti suhtautuu myönteisesti hiljattain perustettuun koordinaationeuvostoon ”Valko-Venäjän demokraattista muutosta vaativien ihmisten väliaikaisena edustajana”. Koordinaationeuvosto on avoin kaikille poliittisille ja yhteiskunnallisille sidosryhmille. Mepit yhtyvät päätöslauselmassaan useisiin kehotuksiin järjestää mahdollisimman pian uudet, vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit kansainvälisen valvonnan alaisena.

Mepit vaativat EU:ta asettamaan pakotteita

Euroopan parlamentti vaatii EU:ta asettamaan pakotteita niille henkilöille, jotka ovat vastuussa vaalitulosten väärentämisestä ja tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä, Aljaksandr Lukašenka mukaan luettuna. Päätöslauselmassaan parlamentti kehottaa EU-maita viipymättä panemaan pakotteet täytäntöön tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Mepit tuomitsevat jyrkästi rauhanomaisten mielenosoittajien, lakko-johtajien ja toimittajien joukkopidätykset sekä heidän väkivaltaisen kohtelun.

Valkovenäläisten naisten tärkeä rooli

Päätöslauselmassaan parlamentti korostaa arvostavansa Svjatlana Tsihanouskajan, Veranika Tsapkalan ja Maria Kalasnikavan johdolla toimivien rohkeiden valkovenäläisten naisten ja heidän tukijoidensa tärkeää roolia mielenosoituksissa. Mepit vaativat vapauttamaan välittömästi koordinaationeuvoston pidätetyt jäsenet sekä kaikki muut mielivaltaisesti poliittisista syistä pidätetyt henkilöt.

Parlamentti panee lisäksi merkille, että monet valkovenäläiset pitävät Svjatlana Tsihanouskajaa presidentinvaalien voittajana ja Valko-Venäjän vaaleilla valittuna presidenttinä.

Venäjän tilanne ja Aleksei Navalnyin myrkytys

Toisessa päätöslauselmassaan parlamentti tuomitsee jyrkästi johtavan oppositiopoliitikon ja korruption vastaisen venäläisen aktivistin Aleksei Navalnyin murhayrityksen hermomyrkyllä. Koska myrkytyksessä käytettyä Novitšok‑hermomyrkkyä voidaan kehittää ainoastaan valtion omistamissa sotilaslaboratorioissa ja koska yksityishenkilöt eivät voi sitä hankkia, viittaavat merkit vahvasti Venäjän viranomaisten rooliin myrkytyksen takana. Mikäli jokin muu taho paljastuu syylliseksi, kyse olisi joka tapauksessa Venäjän kansainvälisten oikeudellisten sitoumusten rikkomisesta.

Mepit huomauttavat lisäksi, että Aleksei Navalnyin murhayritys oli osa järjestelmällisiä pyrkimyksiä vaientaa hänet ja muut toisinajattelijat tarkoituksena erityisesti vaikuttaa 11.–13. syyskuuta järjestettyihin Venäjän paikallisiin ja alueellisiin täytevaaleihin.

Aleksei Navalnyin tapaus on vain yksi esimerkki Venäjän harjoittamasta laajemmasta sisäpoliittisesta painostuksesta ja sen harjoittamista maailmanlaajuisista aggressiivisista toimista, päätöslauselmassa todetaan.

Tarve kansainväliselle selvitykselle ja EU:n määräämille pakotteille

Mepit pyytävät käynnistämään välittömästi kansainvälisen tutkinnan Navalnyin tapauksesta sekä siitä, onko Venäjän kemiallisia aseita koskevia kansainvälisiä sitoumuksia rikottu. Parlamentti kehottaa Venäjän viranomaisia yhteistyöhän, jotta syylliset saadaan teoistaan vastuuseen.

Parlamentti kehottaa EU-maita olemaan aktiivisia ja esimerkiksi ottamaan käyttöön kunnianhimoisia rajoittavia EU-toimenpiteitä Venäjää vastaan sekä vahvistamaan jo voimassa olevia toimia. Päätöslauselmassaan mepit kehottavat lisäksi ottamaan käyttöön pakotemekanismeja, jotka mahdollistaisivat korruptoituneiden henkilöiden eurooppalaisten varojen keräämisen ja jäädyttämisen Aleksei Navalnyin korruptiontorjuntasäätiön havaintojen mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi Valko-Venäjän tilannetta koskevan päätöslauselman äänin 574 puolesta, 37 vastaan ja 82 tyhjää.

Venäjää koskevan päätöslauselman parlamentti puolestaan hyväksyi äänin 532 puolesta, 84 vastaan ja 72 tyhjää.