Komissaari Kyriakides vieraili tänään Ukrainassa osana komission jatkuvia terveydenhuoltoon liittyviä tukitoimia. Komissaari tapasi terveysministeri Viktor Liashkon ja vieraili lasten terveyskeskuksessa sekä potilaiden kuntoutuskeskuksessa. Vierailun yhteydessä komissio ja Ukrainan hallitus allekirjoittivat sopimuksen Ukrainan osallistumisesta EU4Health-ohjelmaan. Sopimuksen myötä Ukraina voi saada EU:n rahoitusta terveydenhuollon kuluihin. Sen avulla Ukrainan terveydenhuoltojärjestelmä pystyy vastaamaan välittömiin tarpeisiin ja edistämään elpymistä pitkällä aikavälillä. Ohjelman kokonaisbudjetti vuosiksi 2021–2027 on 5,3 miljardia euroa.

Terveysasioista ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari Stella Kyriakides toisti EU:n sitoutumisen Ukrainan tukemiseen. ”Tänään näkemäni terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden selviytymiskyky ja lannistumattomuus on tehnyt minuun lähtemättömän vaikutuksen. Venäjän barbaarisen ja järjettömän hyökkäyksen aiheuttama tuska ja kärsimys on liikuttanut minua syvästi. Tänään allekirjoitetun EU4Health-ohjelmaan osallistumista koskevan sopimuksen myötä Ukraina voi saada nopeasti terveydenhuoltoon liittyvää EU:n rahoitusta. Sillä voidaan täyttää Ukrainan terveydenhuoltoalan välittömiä tarpeita ja tukea sen jälleenrakennusta pidemmällä aikavälillä. Venäjän sota Ukrainassa on aiheuttanut miljoonille ihmisille sanoinkuvaamatonta fyysistä ja henkistä kärsimystä ja luonut valtavaa painetta vakavasti vaurioituneelle julkiselle terveydenhuoltojärjestelmälle. Syventämällä terveydenhuoltoa koskevaa yhteistyötämme lähetämme uuden selkeän signaalin EU:n täydestä ja horjumattomasta tuesta Ukrainalle.”

Ukrainan terveysministeri Viktor Liashko korosti Euroopan yhdentymisen tuomia mahdollisuuksia. ”Ukrainan osallistuminen tähän ohjelmaan on esimerkki siitä, miten Euroopan yhdentyminen parantaa kansalaistemme elämää avaamalla pääsyn merkityksellisiin EU:n rahoituskanaviin. Se on osoitus EU:n vahvasta tuesta, joka mahdollistaa taloudellisen tuen terveydenhuoltojärjestelmämme nykyaikaistamiseen ja jälleenrakentamiseen.”

EU4Health-ohjelmaan osallistumista koskevan sopimuksen tultua voimaan Ukrainan terveysviranomaiset ja muut terveysalan toimijat voivat hyödyntää kaikilta osin ohjelman tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia samoin ehdoin kuin vastaavat tahot EU:n jäsenvaltioissa, Norjassa ja Islannissa. Sopimus tulee voimaan takautuvasti 1. tammikuuta 2022 alkaen. Ukraina voi siten hyödyntää vuoden 2022 EU4Health-työohjelman rahoitusmahdollisuuksia välittömästi.

EU4Health-ohjelmasta lievennetään taisteluista aiheutuneita kriittisiä vahinkoja ja rahoitetaan julkisia ja yksityisiä ukrainalaisia hankkeita, joilla edistetään Ukrainan sodanjälkeistä jälleenrakentamista.

Ukrainan edustajat osallistuvat EU:n jäsenvaltioiden kanssa tulevien vuotuisten työohjelmien valmistelun yhteydessä käytäviin poliittisiin keskusteluihin, mikä vahvistaa yhteistyötä ja helpottaa toimien täytäntöönpanoa.

Toukokuussa 2021 hyväksytty EU4Health on EU:n neljäs terveysalan toimintaohjelma. Sen talousarvio vuosiksi 2021–2027 on 5,3 miljardia euroa, ja se on unionin suurin taloudellinen sitoumus terveydenhuollon alalla. EU4Health-ohjelma edistää merkittävästi EU:n elpymistä covid-19-pandemiasta ja vastaa pitkän aikavälin terveyshaasteisiin rakentamalla vahvempia, häiriönsietokykyisempiä ja helpommin saatavilla olevia terveydenhuoltojärjestelmiä.

Ohjelman täytäntöönpano tapahtuu vuotuisten työohjelmien kautta. Kaksi ensimmäistä työohjelmaa on jo hyväksytty, ja rahoitusta on käytettävissä yli 1,1 miljardia euroa (311,8 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 835,5 miljoonaa euroa vuonna 2022). EU4Health-ohjelman toimet jakautuvat neljään osa-alueeseen: sairauksien ennaltaehkäisy, kriisivalmius, terveydenhuoltojärjestelmät ja digitalisaatio. Kaikissa osa-alueissa keskitytään myös syövän torjuntaan ja hoitoon.

Ukraina esitti 9. syyskuuta 2021 virallisen pyynnön saada osallistua EU4Health-ohjelmaan.