Euroopan unionin jäsenmaat hyväksyivät pakotteet ja ne astuivat voimaan maanantaina 28. helmikuuta.

Euroopan unioni reagoi Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäykseen asettamalla sille yhdessä läheisten kumppaneiden kanssa uusia pakotteita. Pakotepaketti, joka hyväksyttiin 28. helmikuuta, täydentää 25. helmikuuta ja 23. helmikuuta hyväksyttyjä päätöksiä Venäjän toiminnan vastaisista EU-pakotteista.

Päätöksellä laajennettiin niiden henkilöiden listaa, joihin kohdistetaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentäviin tai uhkaaviin toimiin liittyviä pakotteita. Kyse on varojen jäädytyksistä sekä matkustus- ja kauttakulkurajoituksista. Nyt pakotelistalle lisätyt henkilöt ovat Venäjän hallitusta tukevien suuryritysten ja rahoituslaitosten johtajia, poliittisia ja sotilaallisia päätöksentekijöitä sekä media- ja informaatiovaikuttajia. Listatut henkilöt tukevat Venäjän federaation hallitusta ja hyötyvät siitä, sekä muodostavat sille merkittävän tulonlähteen. Listalle lisättiin myös infrastruktuurihankkeita laittomasti liitetyllä Krimillä vakuuttanut venäläinen yritys.

Sektorikohtaisia talouspakotteita laajennettiin rahoituksen osalta koskemaan Venäjän keskuspankin kanssa tehtäviä rahoitustoimia, jotka kaikki kiellettiin.

Lisäksi pakotteisiin lisättiin kielto koskien kaikkia Venäjän operoimia lentoliikenteen harjoittajia tai Venäjälle rekisteröityjä ilma-aluksia sekä ilma-aluksia, jotka ovat venäläisen henkilön tai oikeushenkilön omistamia. Ilma-aluksilta kiellettiin laskeutuminen, nousu ja ylilento Euroopan unionin alueella.

Lentoliikennettä ja Venäjän keskuspankkia koskevat pakotteet