covid-3

EU tarjoaa ylimääräistä rahallista apua jäsenmaille työpaikkojen ja työntekijöiden suojelemiseksi koronaviruspandemian taloudellisilta seurauksilta.

Koronaviruksen seurauksena useat yritykset kärsivät taloudellisista vaikeuksista, kun niiden on täytynyt väliaikaisesti lopettaa tai vähentää toimintaansa. Tukeakseen työnantajia ja suojellakseen työntekijöitä ja itsensä työllistäviä tulojen menetykseltä Euroopan komissio on ehdottanut uuden, väliaikaisen tukivälineen perustamista. Se on nimeltään SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) ja se tukee kansallisia työllisyystoimia.

Ehdotus on osa EU-toimia, joilla autetaan jäsenmaita selviytymään koronaviruspandemiasta.

Lue, mihin muihin toimiin EU:ssa on ryhdytty pandemian selättämiseksi.

Työpaikkojen suojelu kriisin aikana

Uuden tukivälineen ansiosta EU voisi kriisin aikana tarjota rahallista apua edullisten lainojen muodossa. Lainoja myönnettäisiin niille EU-maille, jotka pyytävät apua. Tuen avulla voitaisiin rahoittaa kansallisia, työpaikkojen suojelemiseen tähtääviä toimia, kuten lyhennettyyn työaikaan turvautumista tai työttömyystukia. Jäsenmaille on tarjolla jopa sata miljardia euroa.

Lyhennetty työaika
  • Lyhennetty työaika sallisi taloudellisista vaikeuksista kärsivien yritysten lyhentää työntekijöidensä työaikaa väliaikaisesti.
  • Valtio puolestaan maksaisi korvausta menetetyistä tuloista työntekijöille.

Tavoitteena on, että työntekijöiden on edelleen mahdollista saada tuloja ja maksaa laskunsa, kun taas yritykset voisivat suojella tuotantokapasiteettia ja pitää työntekijänsä, mikä lisää markkinoiden vakautta. Pidemmällä aikavälillä lyhennetty työaika voi estää vakavampia seurauksia taloudelle sekä auttaa yrityksiä toipumaan kriisistä nopeammin.

Parlamentin työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja Lucia Ďuriš Nicholsonová (EKR, Slovakia) kiitti SURE-välineen luomista ja kehotti jäsenmaita ottamaan sen pikimmiten käyttöön. Hän sanoi: ”Kyse on merkittävästä EU:n solidaarisuuden osoituksesta. Tämä on hyödyllinen väline koronaviruskriisin sosiaalisten ja taloudellisten seurausten lievittämiseen. Tukemalla lyhennetyn työajan käyttöä ja muita vastaavia toimia SURE auttaa taloudellisesta tilanteesta kärsiviä yrityksiä pitämään työntekijänsä.”

EU:n tuki työllisyydelle

SURE on väliaikainen tukiväline, joka on tarkoitettu vain koronaviruspandemian seurausten lieventämiseen, mutta Euroopan komissio työstää myös aloitetta eurooppalaisesta työttömyysvakuutusjärjestelmästä. Järjestelmä tukisi työllisyyttä ja suojelisi työntekijöitä, jotka jäävät työttömiksi talouskriisien vuoksi.

Euroopan parlamentin mukaan yksinkertainen työttömyysetujärjestelmä vakauttaisi merkittävästi kotitalouksien tuloja ja vahvistaisi näin Euroopan sosiaalista ulottuvuutta. Mepit toistivat vaatimuksensa pysyvästä eurooppalaisesta työttömyysvakuutusjärjestelmästä 17. huhtikuuta hyväksytyssä päätöslauselmassa, jotta työntekijöitä kaikkialla Euroopassa voidaan suojata tulojen menetykseltä.

Tulevan työttömyysvakuutusjärjestelmän tavoite on poistaa painetta jäsenmaiden julkisista menoista tukemalla kansallisia toimenpiteitä työpaikkojen suojelemiseksi ja työntekijöiden kouluttamiseksi sekä töihin paluun helpottamiseksi. Komission odotetaan esittelevän aloitteen myöhemmin tänä vuonna.

Lue lisää EU:n toimista työttömyyden ja köyhyyden vähentämiseksi.

Seuraavaksi

EU:n neuvoston on vielä hyväksyttävä aloite, ennen kuin se voi astua voimaan.