european-union-flag-1448030932Xez

Mepit keskustelevat keskiviikkoaamuna seuraavaa EU:n pitkän aikavälin budjettia koskevista painopisteistään ennen 20.2. järjestettävää Eurooppa-neuvoston huippukokousta.

Parlamentin odotetaan toistavan vaatimuksensa kunnianhimoisesta monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021-2027. Näin varmistettaisiin rahoitus EU:n keskeisille politiikan aloille kuten maatalous- ja aluepolitiikalle. Lisärahoitusta tarvitaan meppien mukaan mm. ilmastonmuutoksen torjuntaan, tutkimukseen, digitalisaatioon, nuorten tukemiseen (Erasmus+ ja nuorisotyöllisyyshankkeet) sekä hyödyttämään pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Uusia rahoitustapoja tarvitaan uudempiin haasteisiin kuten finanssikriisin seurauksiin, muuttoliikkeeseen ja turvallisuuskysymyksiin vastaamiseen.

EU:n päämiehet keskustelevat vuosien 2021-2027 pitkän aikavälin budjetista Eurooppa-neuvoston kokouksessa 20.2.2020. Neuvosto ei ole vielä muodostanut kantaansa asiaan. Parlamentti hyväksyi pitkän aikavälin budjettia koskevan kantansa marraskuussa 2018 komission annettua ehdotuksena toukokuussa 2018.

Lisätietoa rahoituskehyksestä englanniksi löytyy täältä ja linkkejä muuhun materiaalin täältä.

Monivuotisen rahoituskehyksen Erasmus-, Luova Eurooppa- ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmista vastaavat parlamentin esittelijät pitävät tiedotustilaisuuden keskiviikkona klo 16.00 Suomen aikaa.