brexit-referendum-uk-1468255112FBb

  • Sisämarkkinoiden ja tulliliiton eheys varmistettava
  • EU:n ja Britannian sääntöjen dynaaminen yhdenmukaistaminen taattava
  • EU:n suojattava herkimpiä alojaan

Euroopan parlamentti vaatii tasapuolisia toimintaedellytyksiä, jotka perustuvat vahvoihin sitoumuksiin ja EU:n ja Britannian sääntöjen dynaamiseen yhdenmukaistamiseen.

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona päätöslauselman, jossa mepit ottavat kantaa Britannian kanssa aloitettaviin neuvotteluihin EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta. Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 543 puolesta, 39 vastaan, 69 tyhjää.

Parlamentti vaatii tulevasta Britannian ja EU:n välisestä sopimuksesta niin laajaa kuin mahdollista. Sopimuksen on perustuttava kolmeen pääpilariin, joita ovat taloudellinen kumppanuus, ulkoasioita koskeva kumppanuus ja alakohtaiset erityiskysymykset. Mepit huomauttavat myös, että EU:n ulkopuolinen maa – kuten Britannia – ei saa nauttia samoja oikeuksia ja etuja kuin EU-maa. Samalla mepit muistuttavat, että sisämarkkinoiden ja tulliliiton eheys pitää varmistaa.

EU:n ja Britannian tulevat kauppasuhteet

Euroopan parlamentin jäsenet ovat pääosin samaa mieltä komission kanssa sen esittämistä linjauksista vapaakauppasopimusneuvotteluista. Britannian maantieteellisen läheisyyden ja sen talouden koon vuoksi on tärkeää taata ”tasapuoliset toimintaedellytykset” avoimen ja reilun kilpailun varmistamiseksi. Tasapuolisilla toimintaedellytyksillä viitataan yhdenvertaisiin sääntöihin esimerkiksi sosiaali-, ympäristö-, vero-, valtiontuki-, kuluttajansuoja- ja ilmastoasioissa.

Jotta tulliton ja kiintiötön kauppasuhde voitaisiin taata, pitää Britannian hallituksen sitoutua päivittämään esimerkiksi kilpailusääntöjään, työnormejaan ja ympäristönsuojelua koskevia sääntöjään. Näin voitaisiin varmistaa dynaaminen yhdenmukaistaminen EU:n ja Britannian lakien välillä.

Herkimpien alojen turvaaminen

Päätöslauselmassa korostetaan, että neuvottelijoiden pitää päästä sopuun kalastuksesta viimeistään kesäkuussa 2020. Tämä on parlamentin ehto sille, että se voi hyväksyä Britannian ja EU:n välisen vapaakauppasopimuksen.

Mikäli Britannia ei sitoudu EU:n normeihin, mepit vaativat komissiota arvioimaan ”mahdollisia kiintiöitä ja tariffeja herkimmillä aloilla sekä tarvetta ottaa käyttöön suojalausekkeita EU:n sisämarkkinoiden eheyden suojelemiseksi”. Erityisen tärkeää tämä olisi elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden tuonnin osalta. Jotta nämä tuotteet voivat päästä EU:n markkinoille, tuotteiden osalta on noudatettava kaikkea EU-lainsäädäntöä ja EU:n normeja.

Muut painopisteet

Päätöslauselmassa mainitaan lisäksi parlamentin muita vaatimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi kansalaisten oikeuksiin, liikkuvuuteen ja tietosuojaan. Teksti kokonaisuudessaan on pian saatavilla parlamentin verkkosivuilla (valitse 12.2.2020).

Seuraavaksi

Päätöslauselma perustuu komission neuvotteluohjeisiin, jotka EU:n pääneuvottelija Michel Barnier esitteli maanantaina 3.2. Neuvotteluohjeet määrittelevät kehyksen neuvottelujen sisällölle ja tavoitteille. EU:n neuvoston odotetaan hyväksyvän neuvotteluohjeet 25.2., joten ensimmäiset neuvottelukierrokset voivat alkaa maaliskuun alussa.

Parlamentin pitää hyväksyä tuleva sopimus EU:n ja Britannian välisistä suhteista ennen, kuin se voi astua voimaan.