Guatemalan-Flag

Nuorisoverkostot ovat onnistuneet saamaan aloitteitaan läpi kuntatasolla Guatemalassa. Nuoret haluavat, että lasten ja nuorten oikeudet otetaan huomioon päätöksenteossa ja että poliittiset lehmänkaupat loppuvat. Taksvärkki ry:n monivuotinen kehitysyhteistyöhanke Guatemalassa on kesällä 2015 teetetyn ulkopuolisen arvioinnin mukaan onnistunut muuttamaan poliittista toimintaympäristöä.

Kansalaisjärjestö Taksvärkki ry:n vuonna 2013 alkanut hanke keskittyy nuorten ja lasten oikeuksiin Guatemalassa, jossa poliittinen korruptio on laajalle levinnyttä. Nuorison tarpeita ei oteta päätöksenteossa huomioon eikä kuntien määrärahoja yleisesti käytetä lasten ja nuorten hyväksi.

Taksvärkin paikallinen kumppanijärjestö PAMI on perustanut nuorisoverkostoja, jotka vaativat poliitikkoja ja virkamiehiä huomioimaan lasten ja nuorten asiat päätöksenteossa.

Arvio tarkasteli hankkeen ensimmäistä vaihetta ja totesi nuorten onnistuneen saamaan itselleen äänivaltaa. Esimerkiksi eteläisessä Guatemalassa sijaitseva Zuniliton kunta hyväksyi nuorten aloitteen lapsi- ja nuorisopoliittisesta toimenpideohjelmasta, jolla edistetään seksuaaliterveyttä. ”On hyvä, että nuoret muuttavat asenteita”, totesi raportissa haastateltu virkamies.

Hanke on vaikuttanut merkittävästi myös toimintaan osallistuneiden nuorten elämään: heidän yhteiskunnallinen lukutaitonsa ja itseluottamuksensa ovat kasvaneet toiminnan myötä.

PAMI on saanut työstään myös paikallista tunnustusta: Guatemalan ihmisoikeusasiamies myönsi joulukuun alussa järjestölle ihmisoikeuspalkinnon.

”On motivoivaa tehdä yhteistyötä sitoutuneen ja asiantuntevan järjestön kanssa”, Taksvärkin ohjelmasuunnittelija Veera Blomster iloitsee.

Arviointiraportti on luettavissa Taksvärkin sivuilla:

http://www.taksvarkki.fi/tv/category/taksvarkki-ry/raportit

Lisää PAMI-Guatemala -kansalaisjärjestöstä (espanjaksi):

http://pami-guatemala.org/