Venäjän keskuspankki nosti viime viikolla ohjauskorkoa yhdellä prosenttiyksiköllä ja tämän viikon maanantai-illan hätäkokouksessa edelleen 6,5 prosenttiyksiköllä 17 prosenttiin. Toimet eivät kuitenkaan saaneet ruplaa nousuun, ja tiistaina kurssin pudotus oli lähes 20 %. Keskiviikkona rupla alkoi saada takaisin arvoaan, kun keskuspankki ilmoitti sarjasta toimenpiteitä markkinatilanteen vakauttamiseksi. Toimilla pyritään lisäämään luottamusta rahoitussektoria kohtaan, ja niillä mm. lievennetään väliaikaisesti pankkien vakausvaatimuksia sekä luotto- ja korkoriskejä koskevia määräyksiä ja lisätään keskuspankin valuuttamääräistä lainanantoa pankeille. Lisäksi keskuspankki ja hallitus alkavat valmistella pankkien pääomittamista ensi vuonna. Viime viikon lopusta rupla on heikentynyt euroon ja dollariin nähden runsaat 10 %

201451v1

Lähde: Thomson Reuters

Venäjän valuuttamarkkinat ovat hyvin herkät ja reagoivat helposti markkinoilla kiertäviin monenlaisiin huhuihin. Viime aikoina epävarmuutta ovat lisänneet arvelut siitä, että pääomien vientiä voidaan alkaa rajoittaa. Keskuspankki on kuitenkin kieltänyt tämän mahdollisuuden. Rajoitusten sijaan hallitus on keskustellut suurten valtion omistamien vientiyritysten kanssa ja suositellut niitä kotiuttamaan valuuttatulonsa ja vaihtamaan niitä rupliksi.

Venäläiset kotitaloudet ovat perinteisesti hyvin kriisitietoisia ja vaihtavat herkästi ruplamääräisiä käteisvarojaan tai pankkitalletuksiaan valuutoiksi, kun inflaatio- tai devalvaatioriskit alkavat kasvaa. Näin on tapahtunut nytkin, ja jos kotitaloudet alkaisivat suuressa määrin nostaa talletuksiaan pankeista, heikentäisi se pankkien tilannetta.

Rupla on menettänyt arvoaan jo viime vuoden keväästä lähtien, mihin on ollut syynä Venäjän talouden kasvunäkymien synkkeneminen talouden sisäisten ongelmien vuoksi. Ruplan heikkeneminen kiihtyi kuluvan vuoden keväällä Krimin kriisin aikaan ja jyrkkeni kesällä, kun raakaöljyn hinta lähti laskuun. Kehitystä ovat sittemmin kiihdyttäneet talouspakotteet. Tämänviikkoinen ruplan jyrkkä heikkeneminen kertoo markkinoiden hermostuneisuudesta.