fishing-boat

EU myöntää hätäapua koronaviruksen vuoksi kärsiville maanviljelijöille ja kalastajille, jotta ruokaturvallisuus voidaan taata unionin alueella.

Maatalous, kalastus ja vesiviljely kärsivät pahasti koronaviruspandemian seurauksista, vaikka elintarvikkeiden sujuva liikkuvuus EU-alueella onkin nyt varmistettu niin kutsuttujen vihreiden kaistojen avulla.

Ruoantuottajat ovat riippuvaisia kausityöntekijöistä, joiden liikkuminen rajojen yli on nyt estynyt, mikä johtaa työvoimapulaan alalla. Komission mukaan ruoantuotannon työntekijöitä voidaan pitää kriittisenä työvoimana, mutta monet heistä eivät ymmärrettävästi halua nykytilanteessa lähteä kotoaan. Tuotannon pieneneminen voi vaikuttaa ruoan hintoihin.

Maataloussektori on menettänyt lisäksi monia merkittäviä asiakkaita, kun hotellit ja ravintolat ovat sulkeneet ovensa.

Tuki kalastajille ja vesiviljelijöille

Mepit päättivät 17. huhtikuuta järjestetyssä täysistunnossa myöntää rahoitusta koronaviruskriisistä pahasti kärsiville kalastus- ja vesiviljelysektoreille. Kalastajien työtä vaikeuttavat logistiset ongelmat satamissa, rahtimaksujen nousu, kaupan rajoituksen unionin ulkopuolisten maiden kanssa, tuotteiden hintojen romahtaminen, markkinoiden menettäminen, huolet alusten miehistön turvallisuudesta sekä karanteenin aiheuttamat vaikeudet miehistön vuorojen vaihdoissa.

Näitä aloja tuetaan lukuisilla hätätoimenpiteillä, joihin kuuluvat myös mahdollisuus valtionavun lisäämiseen sekä tuen lisääminen Euroopan meri- ja kalastustalousrahaston kautta.

Jäsenmaat voivat tukea:

  • kalastajia väliaikaisen toiminnan lopettamisen aikana
  • vesiviljelijöitä tuotannon väliaikaisen lopettamisen tai vähentämisen ajan
  • tuotantoyrityksiä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden väliaikaisen varastoimisen ajan

Miten EU auttaa maanviljelijöitä?

Parlamentin maatalousvaliokunta kiitti 15. huhtikuuta järjestämässään kokouksessa komission suunnitelmaa maanviljelys- ja ruoantuotantosektorien tukemiseksi. Mepit vaativat kuitenkin myös kohdistetumpia toimia, kuten markkinatoimenpiteitä (esimerkiksi yksityistä varastointia), ja kriisivarojen käyttöönottoa pahiten kärsivien maatalouden alojen tukemiseksi. He sanoivat, että EU:n maatalouspolitiikka tarvitsee kunnollista rahoitusta seuraavassa pitkän aikavälin budjetissa koronaviruksen jälkeisenä aikana.

Hyväksyttyjen toimien joukossa on käyttämättömien maanviljelytukien ohjaaminen uudelleen koronaviruskriisin seurauksia lievittämään maaseudulla. EU:n maaseudun kehittämisrahastoa koskevia sääntöjä on muutettu joustavammiksi, minkä seurauksena edullisilla lainoilla ja vakuuksilla on mahdollista kattaa toimintakuluja jopa 200 000 euron edestä.

Komissio on lisäksi ehdottanut maatilojen fyysisten tarkastusten määrän vähentämistä, suorien tukien hakuajan jatkamista 15. toukokuuta asti sekä lokakuusta alkaen maksettavien ennakkojen määrän kasvattamista.

Istutus-, viljely- ja sadonkorjuuvaiheessa tarvittavien kausityöntekijöiden saatavuuden parantamiseksi EU-maita kannustetaan käsittelemään heitä kriittisenä työvoimana, vaihtamaan tietoa heidän tarpeistaan ja varmistamaan heidän sujuvan liikkuvuutensa rajojen yli.

Lue, mihin muihin toimiin EU:ssa on ryhdytty koronaviruspandemian lieventämiseksi.