euflag_20130620_02

Eurooppalaisten mielestä terrorismia pitäisi torjua entistä enemmän EU-tasolla.

Terrorismin uhka Euroopassa on korkea ja jopa 82 % kansalaisista toivoisi EU:n osallistuvan nykyistä aktiivisemmin sen torjumiseen. Parlamentin huhtikuussa toteutetusta Eurobarometri-mielipidekyselyssä tutkituista aloista juuri terrorismin vastainen toiminta oli se, jolla kansalaiset toivoivat eniten toimia EU:lta. Lue lisää tuloksista sekä parlamentin terrorismin vastaisista toimista.

Kyselyssä luetelluista terrorismin vastaisista toimista kansalaiset pitävät kiireellisimpinä terrorismiryhmittymien rahoituksen torjuntaa (42 %), terrorismin ja radikalisoitumisen perimmäisten syiden ratkaisemista (41 %) sekä ulkorajojen hallinnan parantamista (39 %).

Suomalaisten vastaukset

Suomalaisista hieman EU:n keskiarvoa useampi, 84 %, kannatti EU:n terrorismin vastaisten toimien lisäämistä.

Samaan aikaan kuitenkin vain 11 % suomalaisista pitää terroristi-iskun riskiä maassaan suurena, kun näin ajattelee eurooppalaisista keskimäärin 40 %.

Parlamentin työ terrorismin torjumiseksi

Parlamentti työstää parhaillaan useita terrorismin vastaisia sääntöjä.

Mepit hyväksyivät viime marraskuussa päätöslauselman, jonka tarkoitus on ehkäistä netissä ja vankiloissa tapahtuvaa radikalisoitumista koulutuksen ja sosiaalisen osallisuuden kautta. 

Toukokuussa parlamentti hyväksyi Euroopan poliisivirasto Europolin uudet valtuudet: nykyään virasto voi esimerkiksi pyytää Facebookia poistamaan palvelusta Isisin hallinnoimat sivut.

Lisäksi työn alla olevat säännöt tekisivät unionin ulkorajoilla tapahtuvista tarkastuksista pakollisia EU-kansalaisille sekä kriminalisoisivat terroristi-iskujen valmistelun, kuten esimerkiksi koulutuksen saamisen ja antamisen.