brexit-referendum-uk-1468255112FBb

Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa esitetään puitteet mahdolliselle assosiaatiosopimukselle EU:n ja Britannian tulevan suhteen perustaksi.

Parlamentin päätöslauselmassa todetaan, että assosiaatiosopimus voisi tarjota puitteet EU:n ja Britannian tulevalle suhteelle, kun otetaan huomioon Britannian asettamat ehdot. Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 544 puolesta, 110 vastaan ja 51 tyhjää.

Tuleva suhde perustuisi neljään pääpilariin:

  • Kauppa- ja taloussuhteet (vapaakauppasopimus)
  • Sisäinen turvallisuus
  • Yhteistyö ulkopolitiikan ja turvallisuuden alalla
  • Aihekohtainen yhteistyö esimerkiksi tutkimuksen tai innovointihankkeiden alalla

Mepit korostavat, että assosiaatiosopimuksen pitäisi varmistaa johdonmukaiset puitteet tulevan suhteen hallinnolle. Järjestelmään pitäisi sisällyttää vankka riitojenratkaisumekanismi.

Parlamentin brexit-ohjausryhmän valmistelemassa päätöslauselmassa korostetaan EU:n ainutlaatuista luonnetta, johon kuuluvat yhteiset sitovat säännöt, yhteiset toimielimet ja yhteiset valvonta-, täytäntöönpano- ja oikeudenkäyttöjärjestelmät. Tämä tarkoittaa sitä, että EU:n ulkopuolisilla mailla ei voi olla samoja oikeuksia, etuja ja markkinoille pääsyä kuin EU-mailla, vaikka niiden lainsäädäntö olisi lähes yhdenmukainen EU:n kanssa.

EU:n ja Britannian tulevan suhteen pitää päätöslauselman mukaan kunnioittaa EU:n sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä, tulliliittoa, neljää vapautta sekä taata EU:n oikeusjärjestys ilman, että poimittaisiin päältä vain parhaat palat. EU:n päätöksenteon ja oikeusjärjestyksen riippumattomuus, mukaan luettuna Euroopan unionin tuomioistuimen rooli, on säilytettävä.

Erosopimus ja siirtymäaika

Päätöslauselmassaan parlamentti tukee komission 28.2. julkaisemaa luonnosta erosopimukseksi ja esityksiä siirtymäjärjestelyistä.

Mepit korostavat päätöslauselmassaan, että on tärkeää varmistaa EU:ssa asuvien brittien ja Britanniassa asuvien EU-kansalaisten yhtäläinen ja oikeudenmukainen kohtelu.

Parlamentti suhtautuu myönteisesti komission erosopimusluonnokseen sisältyvään Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevaan pöytäkirjaan. Pöytäkirjassa varmistetaan joulukuun raportissa luonnosteltujen varautumisjärjestelyjen toimintavalmius. Näin voitaisiin taata Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisen yhteistyön säilyminen ja välttää kovan rajan synty. Mepit korostavat lisäksi, että Britannian hallituksen on varmistettava, että pitkänperjantain sopimusta noudatetaan ja että kansalaisten oikeuksia ei kavenneta.

Seuraavaksi

Päätöslauselmassa parlamentti antaa näkemyksensä EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta ennen 22.-23.3. järjestettävää EU:n huippukokousta. Huippukokouksessa EU:n päämiesten odotetaan hyväksyvän neuvoston suuntaviivat Britannian ja EU:n tulevaa suhdetta koskeville neuvotteluille. Lopullinen sopimus edellyttää Euroopan parlamentin täysistunnon hyväksyntää.