22104579_135521377187407_2535390361701276527_o

Tallinnan hallinto-oikeus päätti tänään Estonia uhrien sukulaisten valituksesta, jossa se pyysi Viron valtiota aloittamaan uuden tutkinnan haaksirikosta. Tuomioistuin totesi, että tasavallan hallitus ei ollut vastannut asianmukaisesti sukulaisten pyyntöön ja oli ottanut kantaa uuden tutkinnan aloittamiseen Virossa. Siksi hallitusta pyydettiin ratkaisemaan sukulaisten pyyntö 60 päivän kuluessa tuomion lopullisesta antamisesta.

Lokakuussa 2016 Estonia lautalla kuolleiden uhrien sukulaiset ja lautan jälkeenjääneet pyysivät pääministeriä uuden tutkimuksen aloittamisesta kuoleman syiden selvittämiseksi. Oikeudenkäynnin aikana kävi ilmi, että kantajien ainoat palautteet tästä valituksesta olivat oikeusministeriön kirje kaksi vuotta myöhemmin, marraskuussa 2018. Sisältö on, että hallinnollisen menettelyn uudelleen aloittamista koskeva päätös kuuluu tasavallan hallitukselle, ei ministeriölle, ja ministeriö ei pidä perustelluna hakemista hallitukselle menettelyn uudelleen aloittamisesta. Toisin sanoen tasavallan hallitus, jolle pyyntö esitettiin, ei ole vastannut pyyntöön, eikä oikeusministeriö ole vastannut pyyntöön eikä ole ollut toimivaltainen käsittelemään sitä.

Oikeudenkäynnissä ei selkeytetty, millä oikeusperustalla pyydetyn pääministerin ei ollut pakko vastata siihen ja missä olosuhteissa oikeusministeriö pääministerin ja tasavallan hallituksen sijasta vastasi hakijoille.

Tähän mennessä kohtuullinen aika hakemuksen ratkaisemiselle on selvästi kulunut, joten Viron hallitus katsoo, että Viron hallitus viivyttää laittomasti hakijoiden hakemuksen ratkaisemista.

Tuomioistuin selitti, että se ei pystynyt ratkaisemaan hallitukselle sen puolesta esittämää pyyntöä. Tuomioistuin ei myöskään kerro hallitukselle, miten hakemus käsitellään. Hallituksen on kuitenkin tehtävä se kohtuullisessa ajassa, joka on tässä tapauksessa 60 päivää.

Näin toimiessaan hallituksen on noudatettava hyvän hallintotavan periaatetta käsitellessään hakemusta, eikä se saa käyttää väärin menettelyllisiä oikeuksiaan tai viivyttää asiaa perusteettomasti.

Tuomioistuin määräsi myös vastaajat yhteisvastuullisesti korvaamaan oikeudenkäyntikulut 2580 euroa.