flag-3370970_1280

  • Venäjän tulee lopettaa liettualaistuomarien asettaminen syytteeseen poliittisin perustein
  • EU-maiden ja Interpolin ei pidä noudattaa Venäjän pyyntöjä pidätysmääräyksistä
  • EU:n Venäjän-politiikassa tarvitaan enemmän yhteistyötä ja johdonmukaisuutta

Euroopan parlamentti toteaa päätöslauselmassaan, että Venäjän tulee lopettaa liettualaistuomarien laittomat syytteeseen asettamiset ja EU-maiden kieltäytyä avustamisesta oikeustoimissa.

Euroopan parlamentti kehottaa torstaina hyväksymässään päätöslauselmassa Venäjää lopettamaan liettualaisia syyttäjiä ja tuomareita vastaan käynnistetyt rikosoikeudelliset menettelyt, jotka liittyvät päivän 13.1.1991 tapahtumiin Liettuassa. Liettualaiset tuomarit ja syyttäjät ovat antaneet tapahtumiin liittyen tuomiot sotarikoksista 67 venäläiselle, valkovenäläiselle ja ukrainalaiselle syytetylle. Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 493 puolesta, 43 vastaan, 86 tyhjää.

Parlamentti pitää Venäjän toimintaa ulkoisena vaikuttamisena, jota on mahdotonta hyväksyä, ja vastustaa poliittisin perustein tapahtuvaa rikossyytteiden nostamista. Parlamentti korostaa toimien loukkaavan oikeudellisia peruskäytäntöjä ja erityisesti oikeuslaitoksen riippumattomuutta.

Parlamentti kehottaa kaikkia jäsenvaltioita pidättäytymään siirtämästä Venäjälle henkilötietoja, joita voitaisiin käyttää rikosoikeudellisissa menettelyissä liettualaisia tuomareita vastaan, sekä kieltäytymään oikeusavun antamisesta Venäjälle tässä asiassa. Lisäksi parlamentti kehottaa EU-maita ja Interpolia olemaan suostumatta mihinkään Venäjän pyyntöihin, jotka koskevat tähän tapaukseen liittyviä pidätysmääräyksiä.

Päätöslauselmassaan mepit kehottavat EU-maita tekemään Venäjän-politiikassaan kokonaisvaltaista yhteistyötä.

Taustatietoa

Liettuan itsenäisyysjulistuksen jälkeen, 13.1.1991 14 ihmistä kuoli ja lähes 800 loukkaantui, kun he yrittivät rauhanomaisin keinoin puolustaa Vilnan televisiotornia neuvostojoukoilta kokoontumalla tornin ympärille.

Maaliskuussa 2019 liettualainen tuomioistuin antoi tapauksessa tuomion, jossa 67 Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan kansalaista todettiin syyllisiksi sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan osallisuudesta Liettuan valtioon kohdistuneeseen hyökkäystekoon. Heidän joukossaan oli mm. Neuvostoliiton entinen puolustusministeri ja KGB:n erikoisjoukkojen entinen komentaja.

Venäjä ei vastannut Liettuan viranomaisten pyyntöihin tehdä yhteistyötä. Suurin osa syytetyistä tuomittiin poissaolevina. Vuonna 2018 Venäjä käynnisti rikosoikeudellisia menettelyjä päivän 13.1.1991 tapahtumien tutkintaan ja käsittelyyn osallistuneita liettualaisia syyttäjiä, tutkijoita ja tuomareita vastaan