money-matters1

Rupla on heikentynyt syyskuun alusta lähtien noin 15 % dollarista ja eurosta muodostettuun korikurssiinsa nähden. Lokakuussa keskuspankki aloitti jälleen ruplan tukemisen ja myi kuukauden aikana valuuttoja yhteensä lähes 30 mrd. dollaria. Keskuspankin valuuttavaranto oli lokakuun lopussa noin 440 mrd. dollaria. Näin alhaalla varanto oli viimeksi vuoden 2010 keväällä. Kansainvälisesti vertaillen varanto on edelleen kuitenkin huomattava.

201445v

Ruplan korikurssi ja vaihtelualueen rajat, 1.1.–6.11.2014 Lähde: Venäjän keskuspankki

Ilmeisesti viime päivinä kasvaneen markkinaepävarmuuden seurauksena keskuspankki päätti yllättäen 5.11. antaa ruplalle huomattavasti lisää liikkumavaraa rajoittamalla päivittäiset interventionsa 350 milj. dollariin, kun aiemmin interventioilla ei ole ollut ylärajaa. Muutoksen seurauksena ruplan kurssi voi ylittää vaihtelualueen rajat, mikä käytännössä suurelta osin poistaa vaihtelualueen merkityksen ruplan kurssikehityksen rajoittajana. Muutos on merkittävä askel ruplan kellutuksen suuntaan, johon on määrä siirtyä ensi vuoden alussa.