wheelchair-1463040895DDD

Mitä parlamentti haluaa EU:n uudelta vammaisstrategialta

Euroopan parlamentti haluaa olla mukana luomassa yhteiskuntaa, jossa vammaisten ihmisten oikeuksia suojataan, heidän tarpeensa otetaan huomioon, eikä heitä syrjitä.

Kesäkuun täysistunnossa mepit äänestävät prioriteeteistaan uuteen, vuoden 2020 jälkeiseen EU:n vammaisstrategiaan, joka perustuu nykyiselle vuosien 2010-2020 strategialle.

Parlamentti haluaa EU:n ottavan johtavan roolin vammaisten ihmisten oikeuksien puolustajana. Mepit vaativat kunnianhimoista ja kattavaa strategiaa, joka perustuu vammaisten täyteen osallisuuteen yhteiskunnassa.

Päätöslauselmassa mepit vaativat Euroopan komissiota:

 • kehittämään uutta strategiaa läheisessä yhteistyössä vammaisten ihmisten ja heitä edustavien järjestöjen kanssa
 • ottamaan vammaisten oikeudet huomioon kaikilla politiikanaloilla
 • asettamaan selkeitä ja mitattavissa olevia tavoitteita sekä huolehtimaan säännöllisestä valvonnasta
 • takaamaan vammaisille yhtäläisen pääsyn terveydenhuollon, julkisen liikenteen, työllisyys-, ja asuntopalveluiden piiriin
 • varaamaan riittävästi rahoitusta esteettömyyteen liittyvien vaatimusten toteuttamiseen
 • kehittämään EU:n pilottiprojektia vammaiskortista, joka helpottaa vastavuoroista vamman tunnustamista tiettyjen EU-maiden välillä
 • kehittämään yhteisen eurooppalaisen määritelmän vammaisuudelle

Vammaiset ihmiset Euroopassa: tietoa ja tilastoja

 • EU:ssa on arviolta 100 miljoonaa vammaista ihmistä
 • Vammaisten (20-64-vuotiaiden) työllisyysaste on 50,6 % verrattuna muun väestön 74,8 prosenttiin (2017)
 • 28,7 % vammaisista on köyhyysuhan alaisia ja vaarassa syrjäytyä, kun vastaava luku koko väestössä on 19,2 % (2018)
 • 800 000 vammaisella ihmisellä ei ole äänioikeutta EU:ssa

EU:n toimet vammaisten hyväksi

EU:n vammaisstrategia perustettiin YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteuttamiseksi käytännössä.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus

 • Kansainvälinen oikeudellisesti sitova ihmisoikeussopimus, joka asettaa minimistandardit vammaisten ihmisten oikeuksien suojelemiselle
 • EU ja kaikki sen jäsenmaat ovat ratifioineet sopimuksen
 • Sekä EU:lla että jäsenmailla on velvollisuus panna toimeen yleissopimuksen vaatimukset toimivaltansa puitteissa

Yksi keskeinen vammaisstrategian alainen aloite on EU:n esteettömyysdirektiivi, joka takaa esteettömiä palveluita ja tuotteita, kuten älypuhelimia, tabletteja, käteisautomaatteja tai e-kirjoja vammaisille ihmisille.

Verkkopalveluita koskeva saavutettavuusdirektiivi auttaa vammaisia ihmisiä pääsemään helpommin käsiksi verkossa olevaan tietoon ja palveluihin. Julkisten tahojen, kuten sairaaloiden, tuomioistuimien tai yliopistojen sivustojen tulee olla saavutettavia myös vammaisille.

Erasmus+-opiskelijavaihto-ohjelma tukee myös vammaisten ihmisten osallistumista ja liikkuvuutta.

Lue lisää EU:n toimista sosiaalipolitiikan alalla.