Riigikogun ylimääräinen istunto. Kuva: Erik Peinar / Riigikogun kanslia

Parlamentin tänään hyväksymä uusi perhelaki astuu voimaan ensi vuoden alussa.

Ennen toista käsittelyä Riigikogu hyväksyi hallituksen luottamusasiaan liittyvän lain, joka mahdollistaa kahden täysi-ikäisen henkilön avioliiton solmimisen sukupuolesta riippumatta. Myös avoliittolain täytäntöönpanosäädökset annetaan lailla.

Hallituksen aloitteen perhelain ja muiden siihen liittyvien lakien muuttamista koskevan  hyväksymisen puolesta äänesti 55 Riigikogun jäsentä ja 34 vastaan.

Laki selventää perhelain vanhemmuuden sääntelyä samaa sukupuolta olevien parien adoptiooikeuteen liittyen. Samaa sukupuolta olevat puolisot voivat adoptoida yhdessä tasa-arvoisen avioliiton kautta. Samaa sukupuolta oleva puoliso voi adoptoida lapsen biologisen vanhemman suostumuksella. Laissa on periaate, että lapsella ei voi olla enempää kuin kaksi vanhempaa. Periaate, jonka mukaan lapseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ovat ensisijaisesti lapsen biologisilla vanhemmilla, säilytetään. Äidin naispuolisella miehellä on vanhemmuussuhde lapseen, jos hän suostuu äidin keinosiemennykseen.

Lakiin tehdään myös muutoksia, jotta vuonna 2014 annetusta avoliittolaista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet voidaan toteuttaa täysimääräisesti käytännössä. Avoliittosopimuksesta välittömästi johtuvat oikeudet ja velvollisuudet eivät muutu, eli rekisteröity kumppani voi adoptoida vain rekisteröidyn kumppaninsa lapsen.

Luonnos läpäisi ensimmäisen käsittelyn 22. toukokuuta, ja määräaikaan mennessä jätettiin 711 tarkistusta. Hallitus päätti 15. kesäkuuta sitoa luonnoksen hyväksymisen luottamuskysymykseen ennen toista käsittelyä ja ottaa siten myös ohjauskomitean tehtävät. Hallitusluottamuskysymykseen liittyvistä esitysehdotuksista ei äänestetä.

Riigikogun istunto jatkuu esityslistan mukaisesti lain toisella ja kolmannella käsittelyllä. Ylimääräinen istunto kestää esityslistan loppuun asti.

Äänestys uudesta perhelaista oli samalla luottamusäänestys pääministeri Kaja Kallaksen johtamalle keskustaoikeistolaiselle hallitukselle.

– Kaikilla tulisi olla oikeus mennä naimisiin ja sitoutua rakastamansa ihmisen kanssa. Tällä päätöksellä olemme vihdoin siirtymässä kaikkien niiden demokratioiden joukkoon, jossa tasa-arvoinen avioliitto on saavutettu, Kallas kommentoi.

– Tämä päätös ei ota keneltäkään mitään pois, mutta antaa jotain tärkeää monille, Kallas jatkoi.