eu-flag-2108026_1280

  • Tärkeimpien arvojen listan kärjessä ihmisoikeudet, sananvapaus ja sukupuolten tasa-arvo
  • 52 % eurooppalaisista pitää ilmastonmuutosta tärkeimpänä ympäristökysymyksenä.
  • 59 % eurooppalaisista suhtautuu myönteisesti maansa EU-jäsenyyteen. Suomalaisista 69 % pitää Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana.

Tiistaina julkaistussa eurobarometrissä kysyttiin muun muassa teemoista, jotka Euroopan parlamentin pitäisi asettaa etusijalle.

Syksyisin julkaistavassa eurobarometrissä on perinteisesti kysytty aiheita, jotka Euroopan parlamentin pitäisi asettaa etusijalle. Eurooppalaisten arvojen osalta ihmisoikeuksien suojelu maailmanlaajuisesti (48 %), sananvapaus (38 %), miesten ja naisten välinen tasa-arvo (38 %) ja EU-maiden välinen solidaarisuus (33 %) kuuluivat arvoihin, joita Euroopan parlamentin tulisi ensisijaisesti puolustaa.

Vaikka tulokset vaihtelevat huomattavasti maittain, ensimmäistä kertaa koko EU:ta tarkasteltaessa kansalaiset nostaisivat ilmastonmuutoksen torjunnan Euroopan parlamentin tehtävälistan kärkeen. Kaikkiaan 32 % kyselyyn osallistuneista eurooppalaisista haluaisi Euroopan parlamentin asettavan ilmastonmuutoksen torjunnan etusijalle. Suomalaisista vastaajista 42 % nostaisi teeman ykköspaikalle.

Seuraaviksi tärkeimpinä teemoina EU-maiden kansalaiset pitivät sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä (31%), terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa (24 %) sekä nuorisotyöttömyyden torjuntaa ja täystyöllisyyteen pyrkimistä kaikissa EU-maissa (24 %).

Ilmastonmuutos tärkein ympäristökysymys

Viimeisen vuoden aikana nuorten johtamat mielenosoitukset ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat koonneet miljoonia ihmisiä niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti. Huoli ilmastonmuutoksesta näkyy myös eurobarometrin tuloksissa: suurin osa eurooppalaisista (52 %) pitää ilmastonmuutosta merkittävimpänä ympäristökysymyksenä. Myös ilman (35 %) ja merien (31 %) saastuminen, metsien hävittäminen (28%) ja kasvavat jätemäärät (28 %) nousivat kyselyssä esille.

Suomalaisvastaajista ilmastonmuutosta tärkeimpänä ympäristökysymyksenä piti 55 % vastaajista. Seuraavaksi akuuteimpina ympäristökysymyksinä suomalaiset pitivät merien saastumista (50 %), järvien ja pohjavesien saastumista (35 %) ja liiallista riippuvuutta fossiilisista polttoaineista (33 %).

Lähes kuusi eurooppalaista kymmenestä uskoo, että nuorten johtamilla mielenosoituksilla on vaikutusta päätöksentekoon niin kansallisesti kuin EU-tasolla. Myös suomalaisvastaajista 59 % on tätä mieltä.

Kuusi eurooppalaista kymmenestä (59 %) suhtautuu myönteisesti maansa EU-jäsenyyteen

Euroopan parlamentin teettämän eurobarometrin mukaan lähes kuusi kymmenestä (59 %) eurooppalaisesta suhtautuu myönteisesti maansa EU-jäsenyyteen. Suomalaisista vastaajista 69 % kokee, että Suomen jäsenyys on hyvä asia. Lokakuussa tehty tutkimus osoittaa myös, että tyytyväisyys demokratian toimivuuteen EU:ssa on kasvanut: vastaajista 52 % on tyytyväisiä demokratian toimivuuteen EU:ssa.

Kyselyyn osallistuneista eurooppalaisista 58 % haluaisi nähdä Euroopan parlamentin tärkeämmässä roolissa. Tämä on 7 prosenttiyksikköä enemmän kuin keväällä 2019. Suomalaisvastaajista jopa 63 % (15 prosenttiyksikköä enemmän verrattuna helmi-maaliskuuhun 2019) on tätä mieltä.