20191129PHT67733_original

EU-kansalaiset pitävät ympäristönsuojelua Euroopan parlamentin tärkeimpänä tavoitteena

  • Eurobarometrin mukaan Euroopan parlamentin tulisi asettaa ilmastonmuutoksen torjunta etusijalle ensimmäistä kertaa.
  • Suomalaisvastaajista 42 % asettaisi ilmastonmuutoksen torjunnan etusijalle.
  • Kuusi kymmenestä eurooppalaisesta kokee, että nuorten johtamat ilmastomielenosoitukset vaikuttavat päätöksentekoon.
  • Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli osallistuu YK:n COP25-ilmastokokoukseen ensi viikolla.

Tuoreen eurobarometrin mukaan Euroopan parlamentin pitäisi asettaa ilmastonmuutoksen torjunta etusijalle.

Euroopan parlamentin teettämän eurobarometri-kyselytutkimuksen mukaan parlamentin pitäisi asettaa ilmastonmuutoksen torjunta sekä ympäristön, merien ja luonnon monimuotoisuuden suojelun tehtävälistansa kärkeen. Tutkimus on tehty lokakuussa 2019.

Ilmastonmuutos oli jo viime keväänä yksi tärkeimmistä syistä äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa erityisesti nuorten keskuudessa. Ilmastonmuutos nousee nyt ensimmäistä kertaa eurobarometrissä EU-kansalaisten mielestä tärkeimpien aiheiden listan kärkeen.

Kaikkiaan 32 % kyselyyn osallistuneista eurooppalaisista pitää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ympäristönsuojelua tärkeimpinä teemoina Euroopan parlamentin toiminnalle. Aihe nousee tärkeimmäksi kaikkiaan 11 EU-maassa, mukaan lukien Suomessa. Suomalaisista vastaajista 42 % nostaisi ilmastonmuutoksen torjunnan kärkeen.

Ilmastonmuutos tärkein ympäristökysymys

Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös sitä, mikä ympäristökysymyksistä koetaan kaikkein tärkeimmäksi. Suurin osa eurooppalaisista (52 %) kokee ilmastonmuutoksen merkittävämmäksi ympäristökysymykseksi. Myös ilman (35 %) ja merien (31 %) saastuminen, metsien hävittäminen (28%) ja kasvavat jätemäärät (28 %) nousivat kyselyssä esille.

Suomalaisvastaajista ilmastonmuutosta tärkeimpänä ympäristökysymyksenä piti 55 % vastaajista. Seuraavaksi akuuteimpina ympäristökysymyksinä suomalaiset pitivät merien saastumista (50 %), järvien ja pohjavesien saastumista (35 %) ja liiallista riippuvuutta fossiilisista polttoaineista (33 %).

“Tämä tutkimus osoittaa hyvin selkeästi, että eurooppalaiset odottavat EU:n toimivan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Eilen Strasbourgissa parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa julistetaan ilmasto- ja ympäristöhätätila. Kuuntelemme kansalaisia ja korostamme tarvetta siirtyä sanoista tekoihin”, totesi Euroopan parlamentin puhemies David Maria Sassoli, (S&D, Italia). Sassoli matkustaa maanantaina 2.12. Madridiin YK:n ilmastokokouksen avajaisiin.

Nuorten johtamilla ilmastonmuutosprotesteilla vaikutusta

Viimeisen vuoden ajan nuorten johtamat mielenosoitukset ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat koonneet miljoonia ihmisiä niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti. Tuore eurobarometri osoittaa, että lähes kuusi eurooppalaista kymmenestä uskoo, että nuorten johtamilla mielenosoituksilla on vaikutusta päätöksentekoon niin kansallisesti kuin EU-tasolla. Myös suomalaisvastaajista 59 % yhtyy tähän.

Taustatietoa

Vuodesta 1973 eurobarometri-kyselytutkimusten avulla on selvitetty EU-kansalaisten mielipiteitä ja odotuksia. Tämänkertaisen eurobarometrin tiedonkeruusta on vastannut Kantar. Tiedot on kerätty 8.-22.10.2019 kaikissa EU-maissa. Tutkimusta varten haastateltiin kaikkiaan 27 607 yli 15-vuotiasta EU-kansalaista. Lokakuussa teetetyn kyselyn tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan 10.12.2019.