1-1233593321StDq

1-1233593321StDq

EU-parlamentti äänesti eilen torstaina täysistunnossaan pitkistä eläinkuljetuksista luopumisen puolesta. Eläimet kärsivät päiviä ja jopa viikkoja kestävistä kuljetuksista, joissa ne joutuvat olemaan ilman asianmukaista ruokintaa, juottoa ja eläinlääkärin hoitoa.

Parlamentin hyväksymässä toimeenpanoraportissa on neljä keskeistä vaatimusta eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Eläinten pitkät kuljetukset korvattaisiin hiljalleen eläintuotteiden kuljetuksella ja eläintuotannossa otettaisiin käyttöön alueellisempi malli, jossa kuljetusmatkat lyhenisivät merkittävästi. Lisäksi EU:n jo olemassa oleva kuljetusasetus otettaisiin tiukasti käyttöön ja elävien eläinten vienti kiellettäisiin sellaisiin kolmansiin maihin, joissa EU-tason eläinten hyvinvointivaatimukset eivät täyty.

Parlamentti pyytää toimeenpanoraportissaan EU-komissiota kehittämään strategian elävien eläinten kuljetuksen korvaamiseksi lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden kuljetuksella. Sellaisilla alueilla, joilla tämä ei ole mahdollista, suosittaa parlamentti Eurooppa-neuvostoa ja komissiota kehittämään strategian alueellisempaan eläintuotantoon siirtymiseksi. Alueellisessa eläintuotannossa eläimet syntyisivät, kasvaisivat ja teurastettaisiin samalla alueella sen sijaan, että ne kuljetetaan pitkien matkojen päähän.

– Pitkät eläinkuljetukset aiheuttavat eläimille monenlaista kärsimystä, kuten nälkää, janoa ja kuumuutta. Osa eläimistä jopa kuolee raskaan matkan aikana. SEY on ollut aktiivisesti mukana vaikuttamassa yhdessä muiden eurooppalaisten eläinsuojelujärjestöjen kanssa muun muassa keräämällä allekirjoituksia vetoomukseen, jossa vaadittiin pitkistä eläinkuljetuksista luopumista. On hienoa nähdä, että EU-kansalaisten ääni on kuultu, sanoo SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

SEY ja Eurogroup for Animals jatkavat työtä sen puolesta, että toimeenpanoraportti muuntuu käytännön parannuksiksi eläinten hyvinvointiin.

Eurogroup for Animalsin tiedote: https://www.eurogroupforanimals.org/parliament-demands-bold-steps-to-reduce-and-replace-live-animal-transport

Lisätietoa eläinkuljetuksista EU:ssa sekä Eurogroup for Animalsin eläinkuljetuksia koskevat suositukset:  http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/Live-Animal-Transport.pdf

Eurogroup for Animals on EU-maiden eläinsuojelujärjestöjen kattojärjestö, jonka päätehtävä on parantaa eläinten hyvinvointia EU-lainsäädäntöön vaikuttamalla. SEY on Eurogroup for Animalsin jäsen.