10712451_10152746362190867_564108607413110553_o

Kansainväliset ilmastoneuvottelut jatkuivat vuoden kolmannella neuvottelukokouksella Saksan Bonnissa 20.­–25.10. Neuvottelujen tavoitteena on solmia vuonna 2015 Pariisissa kattava sopimus, jolla ilmastopäästöjä vähennettäisiin vuoden 2020 jälkeen maailmanlaajuisesti.

Bonnissa pääaiheena olivat Liman osapuolikokouksen (1.–12.12.2014) valmistelut. Limassa tulisi päästä yhteisymmärrykseen uuden sopimuksen keskeisimmistä elementeistä. Lisäksi tarvitaan sopu siitä, millaisia kansallisesti määriteltyjä panoksia maat voivat sopimukseen tehdä (ns. kontribuutiot), miten niitä tulisi kuvata ja millaisilla toimilla päästöjä voitaisiin vähentää tehokkaammin jo ennen vuotta 2020.

Maiden on sovittu ilmoittavan omat panoksensa uuteen ilmastosopimukseen hyvissä ajoin ennen Pariisin ilmastokokousta ja mahdollisuuksien mukaan maaliskuussa 2015. Neuvotteluissa on kiistaa erityisesti siitä, mitä nämä kansalliset panokset voivat sisältää. Kehitysmaat haluavat, että panoksiin voidaan laskea mukaan päästövähennysten lisäksi myös ilmastonmuutoksen sopeutumista edistävät toimet sekä rahoitus, joilla kehittyneet maat tukevat kehitysmaiden ilmastotoimia.

”Puheenjohtajat tekivät lopussa uusia ehdotuksia, joihin kaikki olivat lupaavan tyytymättömiä. Se kertoo siitä, että aletaan lähestyä laskeutumisaluetta. Uusi versio sopimustekstistä luvattiin lähettää mahdollisimman pian Bonnin kokouksen jälkeen”, pääneuvottelija Harri Laurikka ympäristöministeriöstä kertoo.

Laurikan mukaan EU:n oma päästövähennyspanos – Eurooppa-neuvoston kokouksessa 23.10. sovittu EU:n ilmasto- ja energiapaketti – sai Bonnissa myönteisen vastaanoton. Paketin myötä EU sitoutuu vähentämään ilmastopäästöjä Euroopassa vähintään 40 % vuoden 1990 tasolta vuoteen 2030 mennessä.