Suurin osa vastaajista kuvailee suhtautumistaan ​​V. Putiniin positiivisesti neutraaliksi. Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista haluaisi, että nykyinen valtionpäämies valittaisiin uudelleen vuonna 2024. Hänen uudelleenvalintansa kannattajat selittävät tämän sillä, että V. Putin “harjoittaa oikeaa politiikkaa”, “hyvä johtaja”, “kansalle”, “hänelle ei ole vaihtoehtoa”.

Uudelleenvalinnan vastustajat sanovat, että hän “on ollut virassa pitkään”, “En pidä hänen politiikastaan”, “muutoksia tarvitaan”.

Vastaajien mukaan V. Putin ajaa “virkamiesten” sekä “tavallisten ihmisten”, “oligarkkien” ja “keskiluokan” etuja .

Presidentin suhteen, kuten ennenkin, positiiviset-neutraalit arviot vallitsevat. Noin neljäsosa (23 %) vastaajista kuvaa suhtautumistaan ​​V. Putiniin “sympaattiseksi”, 19 % “ihailevaksi” – viime vuoteen verrattuna tällaisten arvioiden osuus ei ole juurikaan muuttunut.

Toinen 12 % vastaajista puhuu “neutraalista, välinpitämättömästä” asenteesta presidenttiä kohtaan, noin kolmanneksella (31 %) ei ole hänestä mitään pahaa sanottavaa.

Viime vuoden tapaan suurin osa vastaajista haluaisi nähdä V. Putinin Venäjän presidenttinä vuoden 2024 jälkeen – 68 % (toukokuussa 2022 – 72 %). Viidesosa 20 prosentista (toukokuussa 2022 – 19 %) ei haluaisi, että hänet valitaan uudelleen valtionpäämieheksi.

Useimmiten halun nähdä V. Putinin presidenttinä nykyisen kauden jälkeen ovat ilmaisseet 55-vuotiaat ja sitä vanhemmat vastaajat (74 % jäi ja 17 % vastaan), televisioon pääasiallisena tiedonlähteenä luottavat (86 % vs. 8 % ), rikkaimmat venäläiset (72 % vs. 17 %) ja kyselyyn vastanneet, jotka uskovat asioiden olevan maassa oikeaan suuntaan (85 % vs. 7 %). V. Putinin jättämistä tehtävästään vuonna 2024 todennäköisemmin äänestivät 18–24-vuotiaat vastaajat (60 % jäädämisen puolesta ja 25 % vastaan), Internet-julkaisujen lukijat (55 % vs. 31 %), ne, joilla tuskin on tarpeeksi rahaa syömiseen (66 % vs. 22 %), ja kyselyyn vastanneet, jotka uskovat maan olevan menossa väärään suuntaan (34 % vs. 55 %).

Levada-keskuksen koko venäläinen tutkimus suoritettiin 22.–28.6.2023, ja se perustui edustavaan koko venäläiseen otokseen kaupunki- ja maaseutuväestöstä, jossa oli 1 634 vähintään 18-vuotiasta asukasta 137 paikkakunnalla, joista 50 muodostuu venäläisestä kokonaisuudesta. Tutkimus tehdään vastaajan kotona henkilökohtaisella haastattelulla. Vastausten jakautuminen ilmoitetaan prosentteina kokonaismäärästä.

Tilastovirhe 1600 henkilön otoksessa (todennäköisyydellä 0,95) ei ylitä:

3,4 %, jos indikaattorit ovat lähellä 50 %

2,9 % indikaattoreille, jotka ovat lähellä 25 % / 75 %

2,0 % indikaattoreille, jotka ovat lähellä 10 % / 90 %

1,5 % indikaattoreille, jotka ovat lähellä 5 % / 95 %