ministeriorpo-6_14398_4

Sisäministeri Petteri Orpo (kok.) Kuvaaja: Sakari Piippo

Sisäministeri Petteri Orpo osallistuu tänään pikaisesti koolle kutsuttuun EU-maiden sisä- ja oikeusministereiden kokoukseen, joka järjestetään Brysselin terrori-iskujen johdosta. Ministereiden on tarkoitus hyväksyä kokouksessa julkilausuma, jossa he tuomitsevat terrori-iskut ja osoittavat tukensa Belgialle. Julkilausumassa esitetään uusia toimenpiteitä terrorismin torjunnaksi ja korostetaan tiettyjä käynnissä olevia toimenpiteitä, jotka on pantava nopeasti täytäntöön vastaavien tapahtumien ehkäisemiseksi.

Yksi toimenpiteistä on viranomaisten tiedonvaihdon tehostaminen. Viimeaikaisten tapausten myötä tiedonvaihto on lisääntynyt ja tehostunut kansallisesti ja eri maiden välillä, mutta parannettavaa on. Suomi pitää tärkeänä, että tieto kulkee jäsenvaltiosta toiseen ja kansallisesti viranomaiselta toiselle. Suomalainen poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen PTR-yhteistyö on hyvä esimerkki toimivasta viranomaisyhteistyöstä.

Ministerit keskustelevat myös niin sanotun PNR-direktiivin toimeenpanosta. PNR-direktiivillä tarkoitetaan lentomatkustajatietojen käyttämistä lainvalvontatarkoituksiin. Suomi pitää tärkeänä, että jäsenvaltiot ottavat PNR-järjestelmän käyttöön mahdollisimman nopealla aikataululla sen jälkeen, kun direktiivi on hyväksytty Euroopan parlamentissa.

Työtä väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisemiseksi on tehty aktiivisesti jo yli kymmenen vuotta. Terrorismin torjunnassa on jatkossa yhä tärkeämpää tunnistaa ennaltaehkäisyn merkitys.