EU-Ukraine

Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen pysyvä komitea keskusteli Ukrainan tilanteesta kokouksessaan Pariisissa perjantaina 7.3.2014.

Parlamentaarikot olivat yksimielisiä siitä, että Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta on kunnioitettava. Lisäksi he kehottivat Venäjää ja Ukrainaa kunnioittamaan kansainvälisiä sopimuksia, ihmisoikeuksia ja demokratiaperiaatteita. Tilanne uhkaa Euroopan vakautta ja tilanteen pitkittyessä vaarana on uusi jäätynyt konflikti Euroopassa. Sitä pitää välttää. Vain Ukrainan kansa voi päättää maan rajojen muuttamisesta. Ukrainassa tulee viipymättä järjestää demokraattiset vaalit.

Kokoukseen osallistuvan Suomen EN-valtuuskunnan puheenjohtaja Maria Guzenina-Richardsonin mukaan on selvä, että kaikkien toimijoiden on tiedostettava ja hyväksyttävä, että Ukrainan kriisi voidaan ratkaista kestävästi vain Ukrainan kansan toimesta. Tämä on Ukrainan sisäpoliittinen kysymys ja ulkopuolisten väliintulot vain pitkittävät murheellista tilannetta.

”On hyvä, että Euroopan neuvoston ukrainalaiset jäsenet vakuuttivat, että Ukraina takaa kaikille kansalaisilleen kansainvälisten sopimusten mukaiset perusoikeudet. Kyse on Ukrainassa elävistä ihmisistä ja heidän oikeuksistaan ja turvallisuudestaan”, Guzenina-Richardson painotti.

Ukrainaa kokouksessa edustivat sekä nykyisen opposition, että nykyisen hallituksen edustajat. He olivat yksimielisiä siitä, että maan parlamentti on tehnyt tärkeitä päätöksiä erittäin laajalla enemmistöllä, mutta maa ei kuitenkaan voi tehdä tärkeitä yhteiskunnallisia päätöksiä, jos heitä osoitetaan aseilla. Venäjän edustaja muistutti, että tilanne on geopoliittinen ja turvallisuuspoliittinen. Ukrainan Nato -pyrkimys huolettaa Venäjää.

Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjörn Jagland muistutti, että Ukrainassa tarvitaan pikaisia reformeja, jotta lainsäädäntö olisi Euroopan neuvoston standardien mukaista. Korruption torjuminen on erityisen tärkeää, sillä se on yksi syy nykytilanteen syntyyn.

Yleiskokous pohtii mahdollisia toimia, mikäli Venäjä ei huhtikuun istuntoon mennessä ole vetäytynyt Ukrainasta. Parlamentaarisen yleiskokouksen seuraava istunto järjestetään Strasbourgissa 7.-11.4.2014.