14.prop_x700.1e564e4301

Kuva: Frontex

Mepit hyväksyivät keskiviikkona uudet säännöt, joilla vahvistetaan EU:n raja- ja merivartiovirastoa niin, että se pystyy paremmin suojaamaan EU:n ulkorajoja.

Euroopan raja- ja merivartioston (Frontex) uudistuksilla pyritään vastaamaan sekä nykyisiin että tuleviin turvallisuusuhkiin ja muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin. Parlamentti ja neuvosto ovat jo päässeet säännöistä alustavaan sopuun.

Uusi 10 000 rajavartijan joukko valmiudessa vuonna 2027

Uusien sääntöjen myötä perustetaan uusi pysyvä raja- ja merivartioiden joukko, jonka tehtävänä on tukea EU-maita rajavartioinnissa, kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautuksissa lähtömaihinsa sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Pysyvä rajavartiosto aloittaa tehtävänsä 5 000 rajavartijan vahvuudella vuonna 2021. Rajavartioston koko kasvaa vuosittain, ja vuonna 2027 rajavartiosto saavuttaa täyden toimintavalmiuden 10 000 rajavartijan voimin. Lisäksi rajavartioston tueksi perustetaan nopean toiminnan reservi, jota voisi käyttää hätätapauksissa.

Osa pysyvän joukon rajavartijoista tulee olemaan viraston palkkaamia ja osa jäsenmaiden lähettämiä.

Tehokkaammat palautukset ja yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

Uudistettu virasto pystyy tukemaan jäsenmaita kielteisten turvapaikkapäätösten saaneiden henkilöiden palautusmenettelyissä, esimerkiksi tunnistamalla laittomasti EU:ssa oleskelevia henkilöitä ja avustamalla jäsenmaita matkustusasiakirjojen hankkimisessa. Uusilla säännöillä parannetaan lisäksi yhteistyötä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston kanssa.

Tällä hetkellä Euroopan raja- ja merivartiovirasto voi tehdä yhteistyötä vain EU:n naapurimaiden kanssa. Uusilla säännöillä sallitaan yhteistyö myös muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Säännöissä taataan perusarvojen ja tietosuojan kunnioittaminen kolmansien maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Lisäksi merkittävä määrä perusoikeusvalvojia seuraa perusoikeuksien toteutumista viraston toimissa.

Kommentti

Esittelijä Roberta Metsola (EPP, Malta) sanoi: “Periaatteenamme tässä laissa on koko ajan ollut, että meidän tulee olla reiluja niitä kohtaan, jotka tarvitsevat suojelua, tiukkoja niiden kanssa, jotka eivät ole oikeutettuja suojeluun, sekä ankaria niitä kohtaan, jotka käyttävät hyväkseen kaikkein haavoittuvaisimpia ihmisiä.”

Seuraavaksi

Säännöt hyväksyttiin äänin 403 puolesta, 162 vastaan ja 44 tyhjää. Neuvoston pitää seuraavaksi hyväksyä uudistetut säännöt.