VR+full+report_Final+LR+9_3

Lapsen väkivaltainen kurittaminen on kielletty kokonaan vain 39 maassa. Suomi oli toinen maa maailmassa, joka kielsi kuritusväkivallan kaikissa oloissa. 

Yhdeksän kymmenestä maailman lapsesta asuu maassa, jossa kuritusväkivalta on kokonaan tai osittain laillista. Vain 39 maailman 196 valtiosta on kieltänyt lapsen väkivaltaisen kurittamisen kokonaan.

Asiasta kerrotaan UNICEFin tuoreessa raportissa Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, jossa vertaillaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa eri maissa. Raportissa kerrotaan kuritusväkivallan lisäksi muun muassa lapsiin kohdistuneista murhista, lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kiusaamisesta.

– Lapsen tulee saada nauttia erityistä suojelua. Siitä huolimatta lapsiin kohdistuva väkivalta on edelleen hyväksytympää kuin aikuisiin kohdistuva väkivalta, Suomen UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki kommentoi.

Suurin osa kuritusväkivallasta tapahtuu kotona – paikassa, jossa se on epätodennäköisimmin lailla kiellettyä. Esimerkiksi Ranskassa kuritusväkivalta on kotona sallittua mutta kouluissa kiellettyä. Muita mahdollisia paikkoja kuritusväkivallalle ovat muun muassa hoitopaikat ja vankilat. 

Suomi yksi edelläkävijöistä

Suomi kielsi väkivallan lapsen kasvatuksessa toisena maana maailmassa vuonna 1984. Ruotsissa asia kirjattiin lakiin muutamaa vuotta aiemmin.

Lastensuojelun Keskusliiton tutkimuksen mukaan neljä viidestä suomalaisesta pitää lapsen ruumiillista kurittamista vääränä.

– Suomessa asenteet ovat muuttuneet kuritusväkivallan käytölle kielteiseksi esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna hitaasti. 2000–luvulla on tosin tapahtunut ripeää kehitystä, Hetemäki kertoo.

Kuritusväkivalta vahingoittaa lasta niin henkisesti kuin fyysisestikin. Tutkimukset osoittavat lisäksi, että se lisää lapsen aggressiivisuutta.

– Asenteiden muuttamiseksi pitää tehdä töitä, valistusta ja tiedotusta, Hetemäki kannustaa.

Lisätietoja:
(PDF)