Ammattiliitot vastustavat jyrkästi maan porvarihallituksen kaavailemia työlainsäädännön muutoksia. Niillä helpotettaisiin tilapäisen työvoiman käyttöä ja ylityön määräämistä sekä lisättäisiin sunnuntaityötä.

Keskusjärjestöt katsovat, että lakimuutokset siirtäisivät valtaa työntekijöiltä työnantajille ja vaikeuttaisivat ammattiliittojen mahdollisuuksia edunvalvontaan.

– Työlait sisältävät jo nyt hyviä ja joustavia ratkaisuja työajan suhteen. Niiden käyttämisen sijasta hallitus muuttaa lakia suuntaan, joka tekee työelämästä kovempaa työntekijöille, sanoo keskusjärjestö LO:n varapuheenjohtaja Hans-Christian Gabrielsen.

Hänen mukaansa ehdotukset johtaisivat monien työntekijöiden rasituksen kasvuun.

– Työnantajien lisääntyvä mahdollisuus määrätä ylityötä, lisää sunnuntaityötä sekä pidempiä työvuoroja tekisi työelämään osallistumisesta vaikeampaa ikääntyneille ja terveydeltään heikommille. Samalla yhä useampia naisia pakotettaisiin osapäivätyöhön.

Nykyisen lain mukaan lyhytaikaisia työsuhteita voidaan solmia vain, kun kyse on työstä, joka poikkeaa yrityksessä tehtävistä muista töistä tai kun vakituista työntekijää sijaistetaan.

Hallitus esittää työnantajalle oikeutta solmia alle vuoden lyhytaikaisia työsuhteita ilman erityistä syytä. Yritys ei kuitenkaan saisi nostaa lyhytaikaisten työsuhteiden osuutta yli 15 prosentin työsuhteista ilman erityisiä ehtoja eikä työsuhteiden ketjutusta sallittaisi.

Sunnuntaityö on Norjassa kiellettyä, ellei se ole välttämätöntä prosessiteknisistä syistä tai yleisen edun vuoksi. Hallitus taas esittää sunnuntaityön olevan sallittua, kun työn luonne sitä vaatii.

Hallituksen esitys on käsittelyssä parlamentin työasioiden komiteassa. Se järjestää kuulemisen esityksestä tammikuun lopulla ja laatii sen jälkeen oman mietintönsä.

Ay-keskusjärjestöjen lakiesitystä vastustava kampanjasivu.