a7uwygtskpukyv1vnocr

Nestlé auttaa satoja lapsityövoiman piiriin joutuneita lapsia Norsunluurannikolla, mistä yritys ostaa kaakaon suklaatuotantoonsa. Yrityksen linjauksen mukaan lapsityövoimalle ei ole sijaa tuotantoketjussa.

Nestlé on jo kahden vuoden ajan toiminut yhteistyössä International Cocoa Initiave -järjestön (ICI) kanssa tavoitteinaan lisätä tietoisuutta lapsityövoimaongelmasta Norsunluurannikon kaakaoviljelmillä sekä auttaa viljelmillä työskenteleviä lapsia pääsemään takaisin kouluun.

Työtä lapsityövoiman käytön poistamiseksi

”Lapsityövoiman käytön poistamiseksi on tärkeää tarkkailla ja tunnistaa, mitä tapahtuu ja missä”Sandra Martinez, Nestlén maailmanlaajuisen suklaa- ja makeistoiminnan johtaja kertoo.

Fair Labor Association –järjestön (FLA) julkaiseman raportin mukaan apua olisi entistä enemmän suunnattava niille lapsille, joiden arvellaan olevan vaarassa ajautua lapsityövoimaksi kaakaoviljelmille.

Yhteistyössä ICI:n kanssa Nestlé on aloittanut toiminnan näiden lasten tunnistamiseksi tuotantoalueilla. Yhteisen avun piiriin kuuluu jo 639 lasta. Autettujen lasten määrää pyritään määrätietoisesti lisäämään.

Esimerkiksi Norsunluurannikolla Nestlé on avustanut jo yli 200 lasta syntymätodistuksen hankkimisessa kouluun pääsyn takaamiseksi sekä toimittamalla koulutarvikkeita ja koulupukuja lapsille ja heidän perheilleen. Yrityksen tavoitteena on lisäksi auttaa oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisen opetuksen järjestämisessä sekä järjestää lukutaito-opetusta myös kouluiän ohittaneille lapsille.

Cocoa Plan: Tavoitteena viljelijöiden elämänlaadun parantaminen

Nestlé työskentelee aktiivisesti myös naisten aseman parantamiseksi kaakaoviljelmillä. Yritys on jo aloittanut sarjan työpajoja, joiden tarkoitus on lisätä naisten osallistumista maan kaakaon tuotantoon ja jakaa käytännön tietoa toiminnasta myös naisille. Työpajat ovat osa Nestlén laajempaa Cocoa Plan -aloitetta, jonka tavoitteena on parantaa kaakaoviljelijöiden elintasoa, edistää lapsityövoiman käytön lopettamista ja lisätä kaakaotuotannon tehokkuutta.

Nestlé uskoo, että toimimalla naisten aseman parantamiseksi sekä lisäämällä naisten ymmärrystä yhteisön toiminnasta ja kaakaoviljelyn menetelmistä luodaan paremmat edellytykset perheiden hyvinvoinnille ja lasten koulunkäynnille.